Kayıtlar

Garanti İnternet, GİB internet sitesi ile entegre oldu

Resim
Garanti Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesi "www.gib.gov.tr"den ulaşılan İnternet Vergi Dairesine entegre olarak Garanti İnternet üzerinden vergi ödemelerinin yapılabilmesini sağlıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası, GİB'in internet sitesi "www.gib.gov.tr"den ulaşılan İnternet Vergi Dairesine entegre olarak Garanti İnternet üzerinden vergi ödemelerinin yapılabilmesini sağlıyor. Türkiye’de ilk defa "www.gib.gov.tr"deki tüm vergi ödemeleri, internet bankacılığı kullanılarak hesaptan ödenebiliyor.
"www.gib.gov.tr"den Garanti İnternet'i kullanarak vergi ödemesi yapmak isteyenlerin, kimlik doğrulama sürecini tamamladıktan sonra açılan sayfa üzerinden ödeme aracını seçmesi yeterli oluyor. Vergi ödemesi tamamlandıktan sonra, GİB’in internet sitesine yönlendirilen vergi mükellefleri Vergi Tahsil Alındı makbuzuna ulaşabiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Dide…

Rastlantı Yazılar

27 MAYIS 2017 TARİHLİ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Resim
27 Mayıs tarihli yeni yapılandırma imkanı veren kanun yayınlandı.

7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDAVE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7020 Kabul Tarihi: 18/5/2017 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri; a) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; (aa) 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç), (bb) 2017 yılına ilişkin olarak 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (2017 yılı için tahakkuk eden m…