Kayıtlar

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

2018 Yılı Limited Şirket için Şirket Kuruluş Maliyetleri aşağıdaki gibidir.

Örnek Değerler Sermayesi       10.000,00     asgari SMM Sözleşmesi         5.400,00    yıllık Kira         9.000,00    yıllık İşlem  Ödeme Yeri Sermaye blokesi  Banka     2.500,00

KOSGEB ANKARA Girişimcilik Eğitimi Duyuruları