Kayıtlar

Teknokent Destekler ve Teşvikleri

Teknokent Destekler ve Teşvikleri


Gelir Vergisi Muafiyeti Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Sigorta Prim Desteği Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı müstesnadır. Destek Personeli Muafiyeti Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Gümrük Vergisi Muafiyeti Bölgede Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım pro…

Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

LİMİTED ŞİRKETLERDE KARAR NİSAPLARI

Yazılım Şirketlerinin Sanayi Sicile Kaydı

bağkur prim 2018

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI