Kayıtlar

Nisan, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kosgeb Destekleri yeni 2010

Resim
KOSGEB Destek Paketi Mayıs 2010 da açıklanıyor

Yeni dönemde kosgeb KOBİlerin  yönetim kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır.
Bu dönemde danışmanlık desteğine ağırlık verilecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, mayıs başında KOSGEB İcra Komitesini toplayacaklarını ve yeni döneme yönelik destek paketini içeren yönetmeliği çıkartacaklarını bildirdi.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ERGÜN:''MAYIS BAŞINDA KOSGEB İCRA KOMİTESİ'Nİ TOPLAYIP, YENİ DÖNEME YÖNELİK DESTEK PAKETİNİ İÇEREN YÖNETMELİĞİ ÇIKARTACAĞIZ''

''YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEK PAKETİMİZİN AĞIRLIK MERKEZİNİ, KOBİ'LERİN YÖNETİM KABİLİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ OLUŞTURACAK''

''YÖNETMELİKTE, DESTEK PAKETLERİNİN HEPSİNİ VE ÇALIŞMA ESASLARINI TEK TEK SIRALAMIŞ OLACAĞIZ''Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün yaptığı açıklamada, yönetmelikte KOBİ'lere verilecek destekleri içeren paketlerin ve çalışma esaslarının tek tek sıralanmış olacağını, söz konusu desteklerin bir kısmının ön…

KOSGEB DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Resim
Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı


İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve teknik mevzuat uygulaması, ürün - yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma - geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir.Bu Destekten Beklenen Yararlar

İşletmelerin, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma - geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda reka…

KOSGEB Destekleri

ESNAF VE SANATKARLAR DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM VE DESTEK STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, ''Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm ve Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı''nı (ESDEP) Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.