Kosgeb Destekleri yeni 2010

KOSGEB Destek Paketi Mayıs 2010 da açıklanıyor

Yeni dönemde kosgeb KOBİlerin  yönetim kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır.
Bu dönemde danışmanlık desteğine ağırlık verilecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, mayıs başında KOSGEB İcra Komitesini toplayacaklarını ve yeni döneme yönelik destek paketini içeren yönetmeliği çıkartacaklarını bildirdi.
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ERGÜN:''MAYIS BAŞINDA KOSGEB İCRA KOMİTESİ'Nİ TOPLAYIP, YENİ DÖNEME YÖNELİK DESTEK PAKETİNİ İÇEREN YÖNETMELİĞİ ÇIKARTACAĞIZ''

''YENİ DÖNEMDE KOSGEB DESTEK PAKETİMİZİN AĞIRLIK MERKEZİNİ, KOBİ'LERİN YÖNETİM KABİLİYETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ OLUŞTURACAK''

''YÖNETMELİKTE, DESTEK PAKETLERİNİN HEPSİNİ VE ÇALIŞMA ESASLARINI TEK TEK SIRALAMIŞ OLACAĞIZ''Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün yaptığı açıklamada, yönetmelikte KOBİ'lere verilecek destekleri içeren paketlerin ve çalışma esaslarının tek tek sıralanmış olacağını, söz konusu desteklerin bir kısmının önceden beri devam edenlerin geliştirilmiş hali, bir kısmının da yeni unsurları içereceğini belirtti.Bakan Ergün, KOSGEB'in doğrudan doğruya kredi veren bir kuruluş olmadığını ama kredi alacak firmalara faiz desteği vererek, faizsiz kredi almalarını temin edebildiğini anlattı.''Kriz döneminde bu yola biraz fazlaca başvuruldu'' diyen Ergün, hem ihracatçılar, hem imalatçı KOBİ'ler, hem de hizmet sektörünün KOBİ kavramı içine girdiği için, esnaf ve sanatkarla ilgili kredi mekanizmalarının devreye sokulduğunu söyledi.

KOSGEB'in asıl amacının, KOBİ'lerin yönetim kabiliyetini güçlendirmek olduğuna işaret eden Bakan Ergün, şöyle devam etti:''Bu yeni dönemde destek paketimizin ağırlığını, finansman dışındaki diğer alanlar oluşturacak. Ama finansmana erişimi kolaylaştıran bölüm de ayrıca işlerliğini sürdürecek. Fakat ağırlık merkezini KOBİ'lerin yönetim kabiliyetinin güçlendirilmesi oluşturacak. Yani bir işletme nasıl daha iyi yönetilebilir? KOBİ'nin sahibinin bu konuda bilgili olması icap ediyor, dünyadaki yeni gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Personel yönetimi konusunda, finans yönetimi konusunda, bilgi sahibi olması gerekiyor. Müşteri ilişkileri konusunda, bilgi sahibi olması gerekiyor.''''KOBİLER, MÜŞTERİNİN GELMESİNİ BEKLİYOR''Bakan Ergün, bugün piyasada bir çok KOBİ'nin klasik usullerle çalıştığını ve adeta müşterisinin kendisine gelmesini beklediğini belirterek, ''Benden haberi olsun, benden bir şey alan ötekine söylesin, o ondan duysun modeliyle çalışan işletmelerimiz var'' dedi.KOBİ'lerin hepsinin bir internet sitesi olması gerektiğini ifade eden Ergün, ürünlerini, yaptıkları işleri sanal ortamda da sergilemeleri gerektiğini vurguladı.Bakan Ergün, bir çok KOBİ'nin bunu hala yapmadığını, KOBİ'lere bu konuda destek vereceklerini kaydederek, KOBİ'lerin sadece Türkçe değil, pazara yönelik birkaç dilde de internet ortamında bulunmaları gerektiğini söyledi.FUAR VE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİKOBİ'lerin uluslararası veya ulusal nitelikte fuarlara katılımını destekleyeceklerini de belirten Ergün, ''İhracat yapsınlar, dünyaya açılsınlar, görsünler dünyada ne var, kim ne üretiyor, kim ne alıyor, ne satıyor bundan haberleri olsun. Kendini orada tanıtsın'' dedi.Bakan Ergün, KOBİ'lerin nitelikli eleman çalıştırmaktan da endişe ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Çünkü KOBİ'leri kuran müteşebbislerin büyük bir bölümü, mühendis, yüksek okul mezunu, işletmeci kişiler değil. Anadolu'da sanayide yetişmiş veya piyasada yetişmiş bir insan, işletme kurmuş, girişimci olmuş. Bu yönüyle bile tek başına takdir edilmeye değer. Ama onun nitelikli elemana ihtiyacı var.Muhasebeci, işletme mühendisi, bilgisayar elamanı çalıştırması, internet ortamından anlayan nitelikli eleman çalıştırması icap ediyor. Ama diyor ki, (ben bunu çalıştırsam bu benden çok para ister, ne işime yarayacak, bana acaba ne katkısı olur, benim gelirimi artırır mı?) Bu konuda kaygıları var.Evvela bu konudaki kaygılarını gidermek lazım. Sonra onu cesaretlendirmek için, mesela 1 yıl süreyle onun bir nitelikli elemanı çalıştırması için bu elemanın ücretinin yüzde 60-70'ini bizim tarafımızdan karşılanacağı destekler sunacağız. Zaten bunları kısmen yaptık, bu dönemde biraz daha yoğunlaştıracağız.''AR-GE FAALİYETLERİNE DESTEKBakan Ergün, birleşmek, ortak atölye kurmak, inovatif ürünler gerçekleştirmek isteyen KOBİ'lerin Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen paketler de ortaya koyacaklarını belirterek, ''Onları üniversitelerle buluşturan, laboratuvarlarda birtakım testleri yapmalarına imkan veren çalışmaları daha çok yoğunlaştıracağız. Böylece KOBİ'lerimizin niteliği artmış olacak'' dedi.''KOBİLERİN ÖMRÜNÜ UZATMAMIZ LAZIM''Türkiye'de işletmelerin yarısının dört yıl içinde kapandığına dikkati çeken Ergün, KOBİ'lerin ömrünün uzatılması gerektiğini söyledi.Ergün, KOBİ'lerin piyasada kalıcı hale gelmesinin, içlerinden yüz yıllık, iki yüz yıllık markalar çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, sadece uzun ömürlü değil, aynı zamanda küçük işletmelerden küçük orta boya, orta boylardan da büyük işletmeye transferler yapılması gerektiğini anlattı.Bakan Ergün, ''Bu transferleri, bu desteklerle hızlandırmak ve küçükleri orta boya, orta boyları da büyük işletmeye dönüştürecek destek mekanizmalarını KOSGEB vasıtasıyla geliştirmek, bizim başlıca görevimiz. KOSGEB'i bu dönemde ağırlıklı olarak bu çalışmalara odaklanmış olarak göreceğiz'' diye konuştu.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı