Kayıtlar

Temmuz, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ziraat Bankası'ndan ”cansuyu” kredisi…

Ziraat Bankası'ndan ”cansuyu” kredisi…

Ali Ekber YILDIRIM / TARIM DÜNYASINDAN, Dünya Gazetesi 27.07.2010 tarihli nüshasında iktibas edilmiştir.

Pek çok üründe hasat dönemi geldi. Çiftçinin eline geçen para girdileri karşılamaya yetmiyor. Banka kredilerinin ana parası bir yana, faizini ödeyebilen çiftçi şanslı sayılıyor.

Tarımsal işletmeler açısından durum daha da kötü. Pek çok işletme aldığı krediyi ve faizini ödeyemediği için kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Kimi bankalar verdikleri krediyi kurtarmak telaşı ile işletmeleri yok pahasına satmanın hesabını yapıyor.Kaydı Yayınla

Ziraat Bankası nihayet tehlikenin farkına vardı. Uzun zamandır üzerinde çalışılan çiftçilere, yatırımcılara "cansuyu" olacak refinansman kredisi uygulamasına geçildi.

Buna göre, başka bankalardan kredi alan ancak ödeme zorluğuna düşen, yüksek faiz nedeniyle borcunu ödeyemeyen ve bu borcunu yeniden yapılandırmak isteyen yatırımcılara, çiftçilere Ziraat Bankası tarafından  refinansman k…

Çevre dostu projelere 35 milyon euro'luk fon

Avrupa Komisyonu, sürdürülebilir yapı malzemeleri, gıda ve içecek sektörü ile çevre dostu iş uygulamaları alanında ki projelere 35 milyon euro'luk fon sağlayacak.Fona özellikle piyasalara giriş için kendilerine destek arayan ve çevre dostu ürünler ya da hizmetler sunan küçük ölçekli teşebbüslerin başvurması bekleniyor.

ab-ilan.com adresinde yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı(CIP) kapsamında mali olarak desteklenecek eco-innovasyon (çevre yenilik) projelerine yönelik 35 milyon euro'luk bir teklif çağrısı başlattı.

2010 CIP Çevre-Yenilik teklif çağrıları kapsamında, materyallerin geri dönüşümü, sürdürülebilir yapı malzemeleri, gıda ve içecek sektörü ile çevre dostu iş uygulamaları (green business) alanındaki yeni projelere fon sağlanacak.
Bu kapsamda, piyasalara giriş için kendilerine destek arayan ve çevre dostu ürünler ya da hizmetler sunan küçük ölçekli teşebbüslerin başvuruları özellikle bekleniyor. Fona başvuru için çağrı 9 E…

Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Projesi

Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Projesi

Bugün tanıtımı yapılan Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları Projesi 'nin de KOBİ'lerin rekabet gücünü artıran ve Türkiye'nin stratejik önceliklerine uyumlu bir proje olduğunu anlatan Bakan Ergün, ''Bu proje KOBİ'lerimizin krediye erişimini de kolaylaştıracaktır. Böylece bölgesel ve sektörel dinamikleri daha etkin hayata geçirmek mümkün olacaktır'' diye konuştu.

Proje çerçevesinde 12 kişiden az çalışanı olan işletmelerin 25 bin avroya kadar yatırım ve işletme sermayesi için Kredi Garanti Fonu'nun sağladığı garantiyi dikkate alan bankalara başvurabileceğini anlatan Ergün, şöyle devam etti:
''Böylece 43 ilimizde, öncelikle 1500 mikro işletmeye ulaşmayı amaçlıyoruz. KOBİ klasmanında değerlendirdiğimiz işlemler için de biraz daha farklı bir model uygulanacaktır. Bu modelde Avrupa Yatırım Fonu tarafından seçilecek 5 aracı banka KOBİ kredileri için garanti sağlayacaktır. KOBİ'ler 500 bin av…

Faaliyetlerimiz

Mali işlemlerin, işletme bünyesinde takibi ve denetimi, beyanname, bildirim ve mali tabloların hazırlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hizmetleri,
Yönetsel ve Vergisel Muhasebe sistemlerinin kurulması ve aralarındaki entegrasyonun sağlanması,
Tek veri girişi ile, Yönetsel ve Vergisel Muhasebe veritabanlarına aynı anda farklı kriterlere göre veri kaydının sağlanabileceği evrak ve iş akış sisteminin kurulması,
Şirket içi veri ve doküman dolaşım sisteminin kurulması, dosyalama ve arşiv sistemiyle desteklenmesi,
Küçük ölçekli işletmeler için Müşavirlik Ofisimizde, yasal defterlerin tutulması hizmetleri,
Beyanname, yasal bildirimler ve mali tabloların düzenlenmesi
Kurumsal vergi planlaması
Mali konularda danışmanlık
Mali işlemlerin denetimi
Mali Analiz ve Raporlama Birimlerinin Yapılanması
İç Denetim Sistemlerinin Kurulması
Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmeleri
Halka açılma işlemleri
Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu hizmetleri
Ana sözleşme…

İkinci KOBİ Finansmana Erişimi Projesi

İkinci Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmeler (KOBİ)’in Finansmana Erişimi Projesi

T.C.  BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (TCZB) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank)’na “İkinci Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmeler (KOBİ)’in Finansmana Erişimi Projesi” için Dünya Bankası’ndan, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 500 milyon ABD Doları tutarında bir kredi sağlanmıştır. 
Söz konusu kredi, 15 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kredi ve Garanti Anlaşmaları 6 Temmuz 2010 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
Kredi kapsamında, TKB  100 milyon ABD Doları,  TCZB ve Vakıfbank ise 200’er milyon ABD Doları tutarında krediyi KOBİ’lere, yatırım ve işletme sermayesi ile finansal kiralama ihtiyaçlarının finansmanı için kullandıracaklardır. Kredinin en az %25’i, kalkınmada öncelikli yörelerde kullandırılacaktır.