Faaliyetlerimiz

Mali işlemlerin, işletme bünyesinde takibi ve denetimi, beyanname, bildirim ve mali tabloların hazırlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hizmetleri,
Yönetsel ve Vergisel Muhasebe sistemlerinin kurulması ve aralarındaki entegrasyonun sağlanması,
Tek veri girişi ile, Yönetsel ve Vergisel Muhasebe veritabanlarına aynı anda farklı kriterlere göre veri kaydının sağlanabileceği evrak ve iş akış sisteminin kurulması,
Şirket içi veri ve doküman dolaşım sisteminin kurulması, dosyalama ve arşiv sistemiyle desteklenmesi,
Küçük ölçekli işletmeler için Müşavirlik Ofisimizde, yasal defterlerin tutulması hizmetleri,
Beyanname, yasal bildirimler ve mali tabloların düzenlenmesi
Kurumsal vergi planlaması
Mali konularda danışmanlık
Mali işlemlerin denetimi
Mali Analiz ve Raporlama Birimlerinin Yapılanması
İç Denetim Sistemlerinin Kurulması
Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmeleri
Halka açılma işlemleri
Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu hizmetleri
Ana sözleşme değişiklikleri ve Genel kurul işlemleri
Sermaye Tespit Raporu hazırlanması
Vergi uyuşmazlıklarında Dava ve Uzlaşma müşavirliği
Kurumsal ve bireysel vergi danışmanlığı
Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler konusunda danışmanlık
Serbest bölgeler, uluslar arası vergi anlaşmaları danışmanlığı
Uluslararası vergi mevzuatı
Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi
Sermaye piyasası, kambiyo, yatırım teşvik, finansal kiralama ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlıkları
Yönetsel ve Vergisel Muhasebe verilerinden, Mali raporların hazırlanması ve karşılaştırılması,
İhtiyaçlara göre; Günlük/Haftalık/Aylık/Üç aylık/Yıllık dönemsel raporlar ile kullanıcıların anında ulaşabilecekleri online raporlama sisteminin oluşturulması.
Başlıca raporlar;

Satış raporları
Maliyet analizleri (Birim maliyetler-Dönemsel maliyetler)
Gider analizleri
Kar/Zarar raporları
Gelir tablosu ve Bilanço
Finansal raporlar
Stok raporları
Şirket ihtiyacına göre oluşturulacak diğer rapor alt yapısı.

Yorumlar

Ahmet GÜLŞEN dedi ki…
Teşvik

Teşvik Belgesi

- Yatırım teşvik belgesi
- Yatırım teşvik belgesi revize işlemleri
- Yatırım teşvik belgesi kapatma
- Kobi teşvik belgesi

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı