İkinci KOBİ Finansmana Erişimi Projesi


İkinci Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmeler (KOBİ)’in Finansmana Erişimi Projesi


T.C.  BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

           
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (TCZB) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank)’na “İkinci Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmeler (KOBİ)’in Finansmana Erişimi Projesi” için Dünya Bankası’ndan, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 500 milyon ABD Doları tutarında bir kredi sağlanmıştır. 

Söz konusu kredi, 15 Haziran 2010 tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmış olup, Kredi ve Garanti Anlaşmaları 6 Temmuz 2010 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Kredi kapsamında, TKB  100 milyon ABD Doları,  TCZB ve Vakıfbank ise 200’er milyon ABD Doları tutarında krediyi KOBİ’lere, yatırım ve işletme sermayesi ile finansal kiralama ihtiyaçlarının finansmanı için kullandıracaklardır. Kredinin en az %25’i, kalkınmada öncelikli yörelerde kullandırılacaktır.  

Yorumlar

Ahmet GÜLŞEN dedi ki…
Dünya Bankası Kaynaklı KOBİ Kredisi Özet Bilgi Notu

Dünya Bankası Kimdir?

Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler’in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliği kazanmıştır. Günümüzde dünya devletlerinin 185'i Bankanın üyesidir. Bunlardan 11'i, Banka sermayesinin %55'ine sahiptir. Türkiye'nin sermayedeki payı ve oy gücü %0,5 düzeyindedir.

KOBİ Nedir?

Kredi programı kapsamında, yıllık net satış tutarı 20.000.000 USD’ yi aşmayan ve istihdam ettiği personel sayısı 250’den fazla olmayan, işletmeler KOBİ olarak kabul edilecek ve kredilendirilecektir.

KOBİ’lerin Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacını Karşılamak İçin Kullandırılacak Kredinin Şartları

- Bir KOBİ’ye verilebilecek maksimum kredi tutarının 2.500.000 EURO ile sınırlı olması,
- Geçmişe dönük olarak finanse edilebilecek tutarın, Bankamızın almış olduğu kredinin %20’sini aşmaması,
(1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kredi prosedürüne uygun olarak düzenlenen faturalar için geçerli olabilecektir.)
- Kredi müşterilerinin proje kapsamında aldıkları kredi sonrasında maksimum borç /öz kaynak oranının 80/20’yi
geçmemesi,

Vade;

Uzun vadeli, KOBİ’lerin yatırım imkânlarını artıracak niteliktedir.

Faiz Oranı:

Bankamızca KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz yapısının değişken olması planlanmaktadır.

Çevresel inceleme ve Proje Aşamaları:

Dünya Bankası, kaynağın aktarılacağı yatırım/iş sonucunda Çevre’ye olacak etkisini göz önüne alarak, kredinin kullandırılacağı alanları 4 ayrı maddede kategorize etmiştir.

4. kategoride yer alan projelere kredi kullandırılmayacaktır.
1.kategoride yer alan projeler ÇED dokümanı olmadan kullandırılabilecektir.
2. ve 3. Kategoride yer alan projeler, ÇED raporu ve diğer gereken dokümanların sunulması halinde kredilendirilebilecektir.

Dünya Bankası Yasaklı Sektör Listesi (4.Kategori içinde yer alan projeler)

- CITES kongresi çerçevesinde yasak olan vahşi yaşam ve ürünlerine ilişkin ticari işlemler,
- Genetiği değiştirmiş organizmaların doğal hayata bırakılması,
- Yasaklı böcek ve tarımsal ilaçların imalatı, dağıtımı ve satışı,
- Trol Balıkçılığı
- Radyoaktif ürünler,
- Tehlikeli atık depolama, işleme ve yok edilmesi,
- Montreal Protokol’ü çerçevesinde düzenlenen CFC, halon ve diğer maddeleri içeren ekipman ve malzemelerin
üretilmesi,
- Ağırlığı % 0.005’i aşan PCB içeren elektrikli ekipman imalatı,
- Asbestli ürün imalatı,
- Nükleer reaktörler ve parçaları,
- İşlenmiş ya da işlenmemiş tütün,
- Tütün işleme makinesi.

Dünya Bankası
Toplam Kaynak Tutarı 200,000,000 USD
VADE 30 yıl (5,5+24,5)
MALİYET 6 aylık Libor+0,24 (değişken spread) + %0.25 katılım komisyonu.

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı