Kayıtlar

Kasım, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bilirkişi Listesine Kabul

Resim
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64.Maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince, Adli Yargı Adalet Komisyonunun değerlendirilmesi neticesinde Mali Müşavir Ahmet GÜLŞEN 2011 bilirkişi listesine kabul edilmiştir.

2010 Vergi Affı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 2 KAPSAMA GİREN İDARELER • Maliye Bakanlığı,• Gümrük Müsteşarlığı,• Sosyal Güvenlik Kurumu,• İl Özel İdareleri ve Belediyeler,• İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon• TEDAŞ• YURT- KUR• TRT• KOSGEB• TOBB ve TOBB’a bağlı odalar• OSB3 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR • Vergiler ve vergi cezaları• Gümrük vergileri ve idari para cezaları• Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları• İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları• Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları• Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları• TEDAŞ’ın elektrik alacakları• YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları• TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları• KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları• TOBB’un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları• alacakları OSB’nin elektrik, su dogalgaz alacakları ile yönetim aidatları4 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ (I) • Vergiler ve gümr…

KOSGEB İhracat Kredisi Destek Programı

Resim
İhracat Kredisi Destek Programı
İhracat performansı sağlamış, ihracatını geliştirmek, artırmak veya ihracat taahhütlerini yerine getirebilmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyan ihracatçı işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerini arttırmak amacıyla, İHRACAT KREDİSİ DESTEK PROGRAMI’nı başladı.İhracat Kredisi Destek Programı’nda kullandırılacak toplam kredi faiz desteğinin faiz/kar payının ¾’ü KOSGEB, ¼’ü ise işletme tarafından karşılanacaktır. Kredinin üst limitten kullanılması halinde işletmeler 874 USD faiz ödeyecektir. Kredinin Faiz oranı %3.98 olarak uygulanacaktır.Kredi destek başvuruları, anlaşma yapılan banka şubelerinden herhangi birine yapılabilecektir.Krediyi kullanacak işletme, talep ettiği kredi tutarı kadar ihracat yapacağına dair İhracat Taahhüt’ü verecektir.Kredi destek başvuruları 23 Kasım 2010 Salı günü mesai saati itibariyle başlayacaktır.KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR ?İhracat Kredisi Destek Programından yararlanmak isteyen KOBİ’lerimizin;· 250’den az çalışanı…

Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı

Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı’nda kredi üst limitleri;


mikro ölçekli işletmeler için 30 bin Lira,
küçük ölçekli işletmeler için 50 bin Lira,
orta ölçekli işletmeler için de 80 bin Lira’dır.

Şahıs işletmelerinde, işletme sahibinin kadın girişimci olması halinde, kredi üst limitlerini 10 bin Lira artmaktadır.

Kredi vadesi, ilk altı ayı ödemesiz, geri kalanı eşit taksitler halinde toplam 18 ay olan destekte, faiz veya kar payının sadece 4’te 1’i işletme tarafından ödenecek, kalan 4’te 3’ünü ise yani yüzde 75’ini KOSGEB karşılayacaktır.

Kredinin en üst limitte kullanılması halinde, bankaya ödenmesi gereken faiz, mikro ölçekli işletmelerde 859 Lira, küçük ölçekli işletmelerde 1.431 Lira, orta ölçekli işletmelerde ise 2 bin 300 Lira ile sınırlı kalmaktadır.Bu durumda KOSGEB payı ise, mikro ölçekli işletmeler için 2 bin 576 Lira’yı, küçük ölçekli işletmelerde 4 bin 294 Lira’yı ve orta ölçekli işletmelerde 6 bin 900 Lira’yı bulabilmektedir.BAŞVURULAR 23 KASIMDAN İTİBAREN…