Bilirkişi Listesine Kabul

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64.Maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince, Adli Yargı Adalet Komisyonunun değerlendirilmesi neticesinde Mali Müşavir Ahmet GÜLŞEN 2011 bilirkişi listesine kabul edilmiştir.

Yorumlar