27 bin Lira Yeni Girişimci Desteği


Ticari hayata başlamak için geç kalmadan bir Mali Müşavirle görüşmenizi ve sonra KOSGEB Yeni girişimci Desteğinden yararlanmanızı tavsiye ediyoruz.

Yeni Girişimci Desteği (toplam 27.000 geri ödemesiz + 70.000 geri ödemeli)

Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;

·        Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlayarak katılım belgesi alması gerekmektedir. Girişimci belgesini aldıktan sonra işletmesini kurarak hazırlayacağı İş Planı ile KOSGEB Hizmet Merkezlerine Yeni Girişimci Desteği için başvuru yapabilir.
·        veya İŞGEM’de yer alan bir işletme olması gerekmektedir.

Destek ödemeleri, işletmenin talep ettiği destek kapsamında, yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fatura yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu, tahsilat makbuz vb. belgeleri KOSGEB Hizmet Merkezine ibrazından sonra, ödemeye esas tutar üzerinden işletmeye ödeme yapılır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi;

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 60 saatlik ücretsiz eğitimlerdir. 1-1,5 ay kadar sürmektedir.

Eğitim dört ana modülden oluşmaktadır;


Modül 1:
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
Modül 2:
İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)
Modül 3:
İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
Modül 4:
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar


Eğitim ana modüllerine %80 oranında devam eden katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

1-     KOSGEB Hizmet Merkezleri tarafından veya
2-     KOSGEB’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Eğitimden faydalanabilmek için;

Size en yakın KOSGEB Hizmet Merkezine başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğitim ile ilgili detay bilgiler (ne zaman başlayacağı, eğitim saatleri vb.) Hizmet merkezlerinden alınabilir. Hizmet merkezlerinin iletişim bilgilerine www.kosgeb.gov.tr den erişilebilir.

Ayrıca İŞKUR aracılığı ile de girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Verilen eğitimlerin ön şartı işsiz olmak yani İŞKUR’a kayıtlı olmaktır. İŞKUR’a ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine başvurular İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Eğitim ile ilgili detay bilgiler (ne zaman başlayacağı, eğitim saatleri vb.) İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınabilir. İŞKUR İl Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.iskur.gov.tr den erişilebilir.

Ayrıntılı Bilgi için: KOSGEB Çağrı Merkezini (444 1 567) arayabilirsiniz.

Yeni Girişimci Desteği kapsamında verilen destekler aşağıda yer almaktadır;

A) İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti;
§İşletme kuruluş giderleri (sicil kaydı, oda kaydı, kuruluşa ilişkin noter masrafları, zorunlu izin ve ruhsat giderleri) için 3.000 TL,
§İşletme kurulmadan önce girişimcinin belgelendirmesi kaydı ile, iş kurmaya yönelik olarak aldığı teknik, hukuki, mali, iş planı, etüd, fizibilite çalışması için danışmanlık giderleri için 2.000 TL
 olmak üzere toplam 5.000 TL’dir.

B) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat Ve Ofis Donanım Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.


Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL’dir.

Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:
§Personel net ücretleri (asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez), 
§Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri.

D) Sabit Yatırım Desteği

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için banka teminat mektubu karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 TL’dir

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı