Kayıtlar

Şubat, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kira Gelirleri İçin Beyan Dönemi Başladı

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, 2010 yılı içinde elde edilen Gayri Menkul Sermaye İratları (GMSİ)için 1-25 Mart tarihleri arasında gelir vergisi beyannamesi verilecek, ay sonuna kadar da verginin ilk taksidi ödenecek.
Kira gelirine konu mal ve haklar, "arazi, bina, maden ve memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, voli mahalleri ve dalyanlar, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, imtiyaz ve telif hakları ile gemi ve gemi payları" olarak sıralanıyor.

Vakıf gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri de, gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul ediliyor.
Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılırken, gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri ödemen…

Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Şirket ortaklarının sosyal güvenlik uygulamaları konusundaki karmaşa giderildi.

25/02/2011 de yayınlanan 6111 sayılı yasaya göre SSK ve Bağkur sigortalılığının çakışması durumunda, yazılı talepte bulunmak koşulu ile SSK sigortalılığı statüsünde sigortalılığın devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Torba Yasa RG'de Yayınlandı

6111 Sayılı TORBA YASA Resmi Gazetede 25.02.2011 tarihinde yayınlandı. Kanun tam metini ektedir indir

Torbadan Sigorta Prim Teşviki

Yeni eleman alımında prim desteği yapılacak


TORBA Yasa ile işverenlere sağlanan önemli avantajlardan biri de işe yeni alınan elemanlarla ilgili... Torba yasa ile işveren işveren primi hissesinin 6-54 ay süreyle issizlik sigortası fnundan karşılayacak. -18-29 yaş arası erkek -18 yaşından büyük kadın istihdamındaki teşvik 31/12/2015 tarihine kadar ugulanacak. Bunun için, Torba yasanın yayımı tarihinden itibaren işe alınan ve işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılar dışındaki işe aldıkları ve işyerinde aynı dönemdeki sigortalı sayısına ilave olma koşuluyla sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamo işsizlik sigortasından karşılanacaktır. Bu teşvikten mükelleflerimizin yararlanmasını temeni ederiz.