Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

Şirket ortaklarının sosyal güvenlik uygulamaları konusundaki karmaşa giderildi.

25/02/2011 de yayınlanan 6111 sayılı yasaya göre SSK ve Bağkur sigortalılığının çakışması durumunda, yazılı talepte bulunmak koşulu ile SSK sigortalılığı statüsünde sigortalılığın devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Yorumlar