2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları Başlıyor

Ankara’nın sosyo-ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek için çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı bu amaçla, 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları ilanına çıkmış bulunmaktadır.

“2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” ile Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar desteklenecektir. Ayrıca, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler de desteklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 1.000.000 olup, verilecek destek miktarı asgari 20.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje süresinin 3 ay olduğu programdan; Ankara’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler yararlanabilecek. “2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” için son başvuru tarihi 9 Aralık 2011 saat: 17:00.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü diğer destek programı olan “2011 Yılı Teknik Destek Programı” ise Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 500.000 TL olan programdan kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatifler yararlanabilecek.

Azami teknik destek maliyetinin 15.000 TL olduğu programda desteklenecek faaliyetler ise, eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler olarak belirlenmiştir.  “2011 Yılı Teknik Destek Programı” için son başvuru tarihi 30 Kasım 2011 saat: 17:00.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı