Kayıtlar

Ekim, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Mali ve İdari İşler Departmanı Kurmak İster misiniz?

Resim
Mali ve İdari İşler Departmanı Kurmak İster misiniz? Şirketinizde, *Mevcut idari işler departmanındaki aksaklıkları tespit etmek, *ERP sistemini etkin olarak kurmak ve kullandırmak; *Mali eksiklerin giderilmesini sağlamak; *Sistemi kurmak ve işletmek konularında taleplerinizi lütfen iletiniz.

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği Uygulama Esasları-Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderleri %70 oranında karşılanır,-Yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.-Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 (on) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.-Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanı desteklenir.a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri karşılanır.-Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı,-Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.-Bir yurt dışı pazar araştırması …

Sağlıktan yararlanma süreleri

Resim
sigortalılıkta Sağlıktan yararlanma süreleri SSK 4/a sigortalıklarında 5510 Sayılı Kanun 67.Madde - Geriye dönük 1 yılda 30 günü olanlar İŞE GİRDİKLERİ GÜN, - Geriye dönük 1 yılda 30 günü olmayanlar işe girdikten sonra 30 günlük primi göründüğünde - Geriye dönük 1 yılda 90 günü olanlar işten ayrılanlar ayrıldıkların da 100 gün. - Geriye dönük 1 yılda 90 günü olmayanlar işten ayrıldıklarında 30 günlük hizmetleri varsa 10 gün,

ATO'dan girişimcilik eğitimi

Resim
ATO’dan girişimcilik eğitimi13.10.2011-03.11.2011, Ankara Ankara Ticaret Odası tarafından, 13.10.2011-03.11.2011 tarihleri arasında “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği” kapsamında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verilecektir. Eğitime katılmak isteyenlerin Başvuru Formunu doldurarak 08.10.2011 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar elif.gokcelik@atonet.org.tr elektronik posta adresine veya 201 82 59 no.lu faks numarasına göndermeleri gerekmektedir. Başvuruda bulunan katılımcı adayları, 09.10.2011 Cumartesi günü, saat 10:00’da, Ankara Ticaret Odası Hizmet Binası içinde yer alan Meclis Toplantı Salonu’nda sınava tabi tutulacaktır. Sınavda en yüksek puanı alan ilk 30 (otuz) aday eğitim katılımcısı olmaya hak kazanacaktır. Eğitime başvuruda bulunmuş ve sınava girmiş olmak eğitime katılmaya hak kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde eğitime katılmaya hak kazananların kesin listesi 10.10.2011 Pazartesi günü ATO resmi internet sitesinden duyurulacaktır. …

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ


BİRİNCİ BÖLÜMAMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16…

ŞİRKETLERE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU

Resim
Tasarıya göre şirketlere web sitesi oluşturma zorunluluğu getiriliyor. Söz konusu Kanun tasarısının 1502 nolu maddesinde zorunlu tutulan web sitelerinde aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgilerin kamuoyuna sunulması gerekiyor.


Duyurular

 Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar

 Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar

 Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması

 Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması

 Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular

Finansal Durum

 Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması

 Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleriHangi …