E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

 

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

 

İş dünyasının en önemli ihtiyacı dış kaynak teminidir. Mevcut işletmeler özsermaye ve kredi ile yatırım ve faaliyetlerini yürütürken hibe, destek ve teşvik mahiyetinde dış kaynak temin eden firmalar bir avantaj elde ederek fark ortaya koymaktadırlar.

 

KOBİ’lerin dış pazarlara açılması için uygulanması gereken metodlardan biri de e-ticaret sitelerine üyeliktir. Dış ticarette kabul görmüş portallerin tümü ise ücretli ve kimi zaman yüksek ücret tariferine tabidir.

KOBİ’lerin E-Ticaret Sitelerine üyelik için devlet teşvikleri bulunmaktadır.

 

Uygulama Usülleri:

(1) Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

(2) Bu destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

 

(3) Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili en az bir yabancı dilde yayımlanan bir internet sitesine sahip olması gerekir.

 

(4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

 

(5) Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay almış olması gerekir. Bir e-ticaret sitesine ön onay verilmeden önce üye olunması durumunda, bu üyelik giderleri için yapılan destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 

Başvuru

MADDE 18- Desteğe konu e-ticaret sitesi ön onaylı bir site ise, destek başvurularının gerekli belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ekonomi Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

 

Mevcut ön onay almış siteler aşağıdaki gibidir.

 


www.alibaba.com

www.fibre2fashion.com

www.recycle.net

www.archiexpo.com

www.fordaq.com

www.steelorbis.com

www.army-technology.com

www.globalsources.com

www.stonecontact.com

www.baba2baba.com

www.icomtrader.com

www.tecdoc.de

www.bncnetwork.net

www.infomine.com

www.techpilot.net

www.chemorbis.com

www.kompass.com

www.tradeatlas.com

www.directindustry.com

www.lubricants1.com

www.tradeboss.com

www.dothealth.com

www.mesteel.com

www.tradekey.com

www.ec21.com

www.mfg.com

www.turkishexporter.net

www.environmental-expert.com

www.nauticexpo.com

www.webpackaging.com

www.europages.com

www.panjiva.com

www.yesstrade.com

www.europeansourcing.com

www.psi-network.de


 

 

 

Ahmet GÜLŞEN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
(312) 312 12 86      (542) 641 46 99
Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus     ANKARA
http://smmmahmetgulsen.blogspot.com

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı