Teşvik ve Hibelerde Uygulamacı Olduk

Teşvik ve Hibelerde Uygulamacı Olduk

 

 

Bu yıl,

bir müşterimizi Nitelikli Eleman desteğinden faydalandırdık.

 

Bir müşterimizi  Yatırım teşvik belgesi kazandırdık, İndirimli Kurumlar vergisi, KDV muafiyeti, Gümrük muafiyeti ve SSK prim muafiyetlerinden faydalandırdık.

 

Bir müşteri için halen KOSGEB KOBİ Proje Desteği çalışmamız devam etmektedir.

 

 

 

 

 

8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

8.5.1. Destek Unsurları

(1) Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.

(2) Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir.

(3) İşletmeler destek üst limiti dahilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir.

(4) Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

(5) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

 

Ahmet GÜLŞEN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
(312) 312 12 86      (542) 641 46 99
Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus     ANKARA
http://smmmahmetgulsen.blogspot.com

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı