Kayıtlar

Aralık, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bir firma daha KOSGEB'in nitelikli eleman desteğinden faydalanmaya başladı.

Resim
Bir müşterimizi daha KOSGEB'in teşviklerinden yararlandırdık.Bir firma daha KOSGEB'in nitelikli eleman desteğinden faydalanmaya başladı.  Siz de +1 personelinizin net ücretinin yarısını geri alabilirsiniz.


8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ8.5.1. Destek Unsurları(1) Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. (2) Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayanyeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir. (3) İşletmeler destek üst limiti dahilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir.(4) Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez. (5) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.  --
Ahmet GÜLŞENSerbest…

Şirket Kuruluşu Süreci ve Maliyetleri

Şirket KuruluşuNo:İşlemTamamlanma süresiTamamlanma maliyeti1Ana sözleşme, müdürlerin imza beyannameleri, her müdürün nüfus cüzdanı veya pasaport suretleri ile ticari defterlerini düzenleyip notere tasdikletiniz.1 günAna sözleşme (900,00 TL)İmza beyannamesi (100,00 TL)2Sermayenin belirli bir yüzdesini T. C. Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırınız.1 gün