Şirket Kuruluşu Süreci ve Maliyetleri

Şirket Kuruluşu

 

No:

İşlem

Tamamlanma süresi

Tamamlanma maliyeti

1

Ana sözleşme, müdürlerin imza beyannameleri, her müdürün nüfus cüzdanı veya pasaport suretleri ile ticari defterlerini düzenleyip notere tasdikletiniz.

1 gün

Ana sözleşme (900,00 TL)

İmza beyannamesi (100,00 TL)

2

Sermayenin belirli bir yüzdesini T. C. Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırınız.

1 gün

Sermayenin % 0,04’ü

3

Başlangıç sermayesini bir bankaya yatırınız ve ödenmiş sermaye belgesini alınız.

1 gün

Ücretsizdir

4

Kuruluş bildirim formunu, taahhüt mektubunu ve Oda kayıt beyannamesini Ticaret Sicil Memurluğu’na gönderiniz.

2 gün

Ticaret Odası ön kayıt ücreti (150 TL) + Ticari kayıt da dâhil olmak üzere birinci müdürün imzası (555 TL) + Diğer müdürlerin her birinin imzası için (198,85 TL) + Yayınlanan her sözcük için (0,23 TL) + Ticaret Sicili Gazetesi ücreti (1,50 TL) + Kuruluş duyurusu ücreti (38 TL)

5*

Yasal defterlerinizi noter aracılığıyla tasdikletiniz.

1 gün

(önceki işlemle aynı anda gerçekleştirilir)

Yevmiye defteri - 200 sayfa (51,00 TL)
Defter-i kebir - 100 sayfa (38,00 TL)
Kaza-i içtihatlar kitabı - 100 sayfa (42,50 TL)
Envanter defteri - 40 sayfa (42,50 TL)

6

Vergi Dairesi ile birlikte, Ticaret Sicil Dairesi’nin tebliğini takip ediniz.

1 gün

Ücretsizdir

 

Ahmet GÜLŞEN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
(312) 312 12 86      (542) 641 46 99
Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus     ANKARA
http://smmmahmetgulsen.blogspot.com

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı