Kayıtlar

Şubat, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KOBİ'lere 2012 de 230 milyon lira destek planlanıyor

Resim
KOBİ‘lere 230 milyon lira destek planlıyoruz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2012 yılında KOBİ'lere geri ödemesiz olarak 230 milyon liradan fazla KOSGEB desteği sağlamayı planladıklarını bildirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2012 yılında KOBİ'lere geri ödemesiz olarak 230 milyon liradan fazla KOSGEB desteği sağlamayı planladıklarını bildirdi.

KOSGEB destekleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ergün, girişimciliğin ekonomik ve sosyal kalkınmanın en kilit kavramı olduğunu düşündüklerini, bu nedenle girişimcilere verilen desteğin çok daha üst seviyelere taşındığını söyledi.Bir nevi başlangıç sermayesi niteliğinde olan hibe desteğinin 4 bin liradan 27 bin liraya, geri ödemeli destek limitinin ise 40 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Ergün, destek oranlarının da birinci ve ikinci bölgeler için yüzde 60,3 ve üçüncü ve dördüncü bölgeler için yüzde 70, kadınlar ve özürlüler için de artı 10 olarak uygulandığını hatırlattı.Bunun yan…

GARANTİ BELGESİ, MUAFİYET İŞLEMLERİ, SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ

GARANTİ BELGESİ, MUAFİYET İŞLEMLERİ, SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ,  işlemleri için Müşavirliğimizi arayınız. ————————————- GARANTİ BELGESİ Garanti Belgesi; İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder. İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe ekli listede yer alan mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belg…

Teşvik: Dahilde İşlem İzin Belgesi

Resim
Dahilde İşlem İzin Belgesi ve Avantajları


Dahilde İşlem İzin Belgesi almak suretiyle ithalatta vergi avantajları yakalamanız mümkündür. detay bilgi için Müşavirliğimizi arayınız.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın* gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. (Örn;kumaş ithal edilerek işlenip gömlek olarak ihraç edilmesi) (*) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Anti-damping ve sübvansiyon) ve İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve gözetim lisansları) DAHİLDE İŞLEME İZNİ Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması, bedelsiz ithalat vb. işlemler için Gümrük İdarelerince Dahilde İşleme İzni verilir. Bu işlemler dışında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ; •Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, •İhraç ürünlerine uluslarara…

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı

Resim
(Türkiye) vatandaşı olup elçiliklerde çalışanlar kavas, bahçıvan, ahçı, garson, şoför vs ve üçüncü bir devlet uyrukluluğunda bulunan memurlar, hizmetliler ve güvenlik görevlileri vs.'in ücretlerinden gelir vergisi için Muafiyet ve İstisna Hükümlerinden Yararlanmaları Söz konusu değildir.


Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan Türk uyruklu personelin ücret istisnasından yararlandırılmaması ücret gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile vergi dairesine beyan etmesi gerekmektedir.Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri
1 Ocak- 31 Aralık 2011 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerini 2012 yılının Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar (1 Mart – 25 Mart) verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir.


Çalışanların cezai işlemlerle karşılaşmamaları için süresinde bir Mali Müşavirle iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

Beyanname üzerind…