Teşvik: Dahilde İşlem İzin Belgesi


Dahilde İşlem İzin Belgesi ve Avantajları
Dahilde İşlem İzin Belgesi almak suretiyle ithalatta vergi avantajları yakalamanız mümkündür.
detay bilgi için Müşavirliğimizi arayınız.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın* gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. (Örn;kumaş ithal edilerek işlenip gömlek olarak ihraç edilmesi)
(*) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Anti-damping ve sübvansiyon) ve İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve gözetim lisansları)
DAHİLDE İŞLEME İZNİ
Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması, bedelsiz ithalat vb. işlemler için Gümrük İdarelerince Dahilde İşleme İzni verilir. Bu işlemler dışında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ;
•Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak,
•İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak,
•İhraç pazarlarını geliştirmek,
•İhraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN AVANTAJLARI
•İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve Fonlardan Muafiyet
•Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası
•Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama
•Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması
•Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi
•İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı