Kayıtlar

Mart, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ATO ANKARA TİCARET ODASINDAN KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

ATO ANKARA TİCARET ODASINDAN KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLERE "KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ" Eğitime katılıp sertifika alacak herkes 27.000TL Hibe almaya hak kazanacak...
Ankara Ticaret Odası tarafından, 12.04.2012 - 07.05.2012 tarihleri arasında “KOSGEB Yeni Girişimci Desteği” kapsamında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verilecektir. Bu eğitim sayesinde kendi işini kurmak isteyen kişiler 27.000 TL lik devlet hibesi alabilecekler.
Eğitime katılmak isteyenlerin Başvuru Formunu doldurarak 06.04.2012 Cuma günü saat 16:00’ya kadar elif.gokcelik@atonet.org.tr elektronik posta adresine veya  201 82 59 no.lu faks numarasına göndermeleri gerekmektedir. Başvuruda bulunan katılımcı adayları, 10.04.2012 Salı günü, saat 09:00’da, Ankara Ticaret Odası Hizmet Binası içinde yer alan Meclis Toplantı Salonu’nda sınava tabi tutulacaktır. Sınavda en yüksek puanı alan ilk 120 (yüzyirmi) aday eğitim katılımcısı olmaya hak kazanacaktır.
Eğitime başvuruda bulunmuş ve sınava girmiş olmak e…

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Destekleri Başlıyor

Resim
Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları BaşlıyorAnkara’nın sosyo-ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek için çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı bu amaçla, 2012 Yılı DFD ve TD Programları uygulayacaktır. 2012 Yılı Teknik Destek Programı 
Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü "2012 Yılı Teknik Destek Programı" ise Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 453.000 TL olan programdan Ankara’da faaliyet gösteren; Kamu kurum ve kuruluşlarıYerel yönetimlerÜniversitelerKamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıSivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerOrganize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleriİş geliştirme merkezleriTeknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir. TD programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı;…

KOSGEB KOBİ Projemiz Kabul Edildi

Resim
KOSGEB KOBİ Proje Destek Programında hazırladığımız projemiz kabul edildi.


KOSGEB'in desteklerinden KOBİ Proje Destek programı dahilinde bir KOBİ için hazırladığım "Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamasına Geçiş" başlıklı proje kuruldan başarıyla geçerek onaylandı. Sözkonusu KOBİ bu projeyle maliyetlerinin yarısını KOSGEB tarafından finanse edecektir. 
Çalışan, ufku geniş ve desteklerden yararlanmak isteyen KOBİ'lere proje ve yatırım-destek danışmanlığı konusunda yardıma hazırız. 

-------------------------------------------------------------------------

KOBİ Proje Destek Programı
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi                    3 y…

2012 DÜȘÜK FAİZLİ KREDİLERİN UYGULAMA TEBLİĞİ

2012 DÜȘÜK FAİZLİ KREDİLERİN UYGULAMA TEBLİĞİ  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/26) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi açılması uygun bulunan kişilerin, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen indirim oranlarından yararlanabilmek için uymaları gereken teknik kriterlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. İş bu teknik kriterlerin sağlanmış olması, banka ve TKK’ca mutlaka kredi açılacağı anlamını taşımayacaktır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 17/2/2012 tarihli ve 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına day…