Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Destekleri Başlıyor


Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları Başlıyor

Ankara’nın sosyo-ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek için çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı bu amaçla, 2012 Yılı DFD ve TD Programları uygulayacaktır.

2012 Yılı Teknik Destek Programı 


Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü "2012 Yılı Teknik Destek Programı" ise Ankara’daki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 453.000 TL olan programdan Ankara’da faaliyet gösteren;
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir.
TD programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. 
TD programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 15.000 TL olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dahil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.

--------------------------------

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

"2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı" ile Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir.
 • Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 906.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 22.000 TL ile azami 75.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje süresinin 3 ay olduğu programdan; Ankara’da faaliyet gösteren;
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri
ile bunların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler yararlanabilecektir.

Uygulamalar için Müşavirliğimizi arayınız.

Yorumlar