Kayıtlar

Nisan, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ISO 9001, HACCP İÇİN KOSGEB DESTEĞİ

ISO 9001, HACCP İÇİN KOSGEB DESTEĞİ: BELGELENDİRME DESTEĞİ Genel Destek Programı Belgelendirme Desteği kapsamında ilk defa alınacak sistem ve ürün belgeleri için KOSGEB'den destek alabilirsiniz.
Bu belgeler ISO, HACCP gibi sistem belgeleri de olabilir TSE'den alınacak ürün belgeleri de.
Destek oranı %50'dir ve belgelendirme başına en fazla 2500 TL destek alabilirsiniz. 3 yıllık destek limitiniz ise 10.000 TL'dir.
Belge yenileme destek kapsamında değildir.
-------------------- Lütfen irtibat kurunuz.

TÜBİTAK'tan Özel Sektöre Büyük Hibe Desteği

Resim
TÜBİTAK'tan Özel Sektöre Büyük Hibe DesteğiÖzel sektöre yönelik 1511 kodlu yeni bir destek programı başlatan TÜBİTAK, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki Ar-Ge projelerini destekleyecek.
1511 Programı TÜBİTAK özel sektör Ar-Ge destek programlarına önemli yenilikler getiriyor:
Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda belirtilecek,Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacak,Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecek,Daha yüksek maaş limitleri uygulanacak,Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacak,Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecek,Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecek. 1 Nisan 2012 tarihinde yürü…

KOSGEB Hibeleri ve Yeni Teşvik Sistemi Eğitimi

[KOBİ’LER için Yatırımlarda Devlet Yardımları Eğitimi]
KOSGEB Hibeleri ve Yeni Teşvik Sistemi 20 Nisan Cuma 14.00-17.00 EĞİTİM KONULARI KOSGEB Hibeleri
KOSGEB tarafından verilen hibe ve destekler.  Genel Destekler ve KOBİ Projeleri Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları
Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki PROGRAM BİTİMİNDE KATILIMCILARIN KAZANIMLARI Şirket ortakları ve/veya yöneticileri bireysel olarak dış kaynak kullanımında bilgilenmiş olacaklar, yatırım kararları ve uygulamalarda daha etkin rol alacaklardır. FİRMA KAZANIMLARI Firmaların iştigal alanlarına ve hedeflerine uygun çözümler üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Katılımcıların elde ettiği birikimlerle firma yeni yatırımlara daha bilinçli yönelecek, yeni kaynaklarla gelir elde edecektir. PROGRAM GÜNÜ VE YERİ  20 Nisan Cuma 14:00-17:00 Eğitim          : KOSGEB Hibeleri, Yeni Teşvik Sistemi Eğitimi Workshop   : Firmaları…