Önce 100 bin sonra 550 bin lira destek


TÜBİTAK'tan Girişimcilere Büyük Destek TÜBİTAK'tan Girişimcilere Büyük Destek
TÜBİTAK, 1512 kodlu "Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı" ile girişimci fikirleri destekleyecek. Şirketleşmemiş bireysel fikirlerin destekleneceği program Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklandı. Program kapsamında başvurular, eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak alınacak.
Destek programları ile şimdiye kadar üniversiteler bünyesindeki akademisyenler ile sanayi kuruluşlarına Ar-Ge desteği veren TÜBİTAK, yeni program ile şirketleşmemiş bireysel fikirleri de destekleyecek.
Programla, bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmesi, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek verilmesi de planlanıyor.

Kimler Başvurabilecek?
Destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler yararlanabilecek.
Başvurular, 14 Haziran’dan itibaren  eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak alınacak.

Destek Aşamaları, Miktarı ve Süresi
“TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” 4 aşamadan oluşuyor ve program ortalama 4 yıl sürüyor.
  • Aşama 1’de girişimci iş fikrini sunacak ve bu fikrin uygun bulunduğu durumda girişimci TÜBİTAK’tan eğitim ve rehber desteği alarak girişim planını hazırlayacak.
  •  Aşama 2’de uygun bulunan girişim planları için girişimcinin kuracağı sermaye şirketine 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği sağlanacak. Bu destekle ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb. çıktılar geliştirilecek. Sermaye desteği teminatsız ve proje bütçe takvimine uygun olarak önden verilecek.
  • Aşama 3’te ikinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, firma 550.000 TL’ye kadar TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nda avantajlı olarak desteklenecek.
  • 1507 programının mevcut kriterlerinden farklı olarak, projelerin programa özel kriterler ile değerlendirilmesinin yanı sıra, firmalara kabul edilen bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılması gibi avantajlar sağlanacak. Bu aşamadan 5746 sayılı kanun kapsamında diğer kamu kurumlarından teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da faydalanabilecek.
  • Aşama 4’te TÜBİTAK, proje çıktılarının ticarileştirilmesine yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi, girişim sermayesi firmalarıyla bağlantıya geçilmesi gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Programın Çıkış Noktası BTYK Kararı
Yeni destek programının çıkış noktasını, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 27 Aralık 2011 tarihinde yapılan toplantısında alınan “Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi” kararı oluşturuyor. Bu kararla, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, kilit teknolojileri geliştirme ve yerlileştirme, ihracatta/üretimde katma değeri artırma, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme gibi ulusal hedeflerimize katkı sağlanması amaçlanıyor.
Devlet tarafından doğru zamanda uygulanan destek programları yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesinde önem arz ediyor. 2007 yılında Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre başlangıçta devlet desteği alan girişimcilerin, destek almayanlara göre fikirlerini başarıyla ticarileştirme oranı %37 artıyor.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülecek programa ilişkin bilgiye ulaşmak için:
Web adresi: www.tubitak.gov.tr/1512 
E-Posta adresi: 1512@tubitak.gov.tr

Yorumlar