ABB Proje Ofisi Proje Pazarı


ABB Proje Ofisi Proje Pazarı

                                                          
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHTİYAÇLARININ YERLİ ÜRETİM İLE KARŞILANMASI PROJESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara’da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri arasında 17.08.2011 tarihinde ASO ve ABB bünyesinde ABB Proje Ofisi kurulmuştur. Ankara’da üretilen tüm ürünler için Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanayi, üniversite, araştırma merkezleri ve ilgili destekleyici kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayıp ABB’nin yenilikçi ve Ar-Ge potansiyelini harekete geçirerek yerli üretimin teşviki amaçlanmıştır. ABB İhtiyaçlarının yerli üretim ile karşılanması projesi çerçevesinde kurulan Proje Ofisi’nin iş planı arasında ABB ihtiyaçlarına yönelik Yenilikçi Proje Pazarı yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Ankara’da Proje Pazarı vasıtasıyla yenilikçi, özgün ve hizmetlerin kalitesini arttıracağı düşünülen ve üniversite, sanayi, teknokentler, girişimciler, firmalar, kamu kurum ve kuruluşları gibi yapıların bulunacağı geniş bir kitleye hitap eden proje pazarı sunumları amaçlanmaktadır.
 Başvuruda bulunan projeler :
Projelerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;
  • Başvuran projelerin teknolojik ve Ar-Ge aşamasını tamamlamış olması,
  • Projenin teknik yapılabilirliğinin somut hale gelmiş olması
  • Özgün ve yenilikçi niteliklerde sahip olması,
  • Projenin ticari başarı potansiyeline sahip olması,
  • Projenin ana fikrini vurgulayarak projenin amacını ve sağlayacağı katkıları özetleyen bir yapıda olması gerekmektedir.
Proje Konuları :
  • Tamamıyla yeni bir teknolojik uygulama ve sistem olabilir.
  • Var olan bir teknolojinin veya sistemin yeni bir alanda uygulaması olabilir.
  • Var olan bir teknoloji veya sistemin verimliliğinin arttırılması üzerine olabilir.
Kabul gören projeler ABB’nin ilgili yetkililerince ayrıntılı olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamda;
 Proje Katılımcıları:
ABB İhtiyaçlarına cevap verebilecek her türlü konuda projesi olan ve değerlendirme fırsatı arayan kurum, kuruluş, akademisyenler, öğrenciler, girişimci ve firmalar katılabilirler.
 Proje Başvuru Süreçleri:
ABB Proje Ofisi tarafından değerlendirilmek üzere proje başvuru formunun www.ostim.org.tr web adresinden doldurularak proje sunumlarının belirtilen mail adresine postalanması gerekmektedir.
Bu çerçevede yenilikçi, özgün ve hizmetlerin kalitesini arttıracağını düşündüğünüz proje önerilerinizin 1-30 Eylül 2012 tarihine kadar iletilmesi hususunu ilgi ve bilgilerinize sunarak duyurusunun yapılmasını arz ederiz.
Orhan AYDIN
Proje Ofisi Koordinatörü

Yorumlar