Nitelikli Eleman Desteğinden bir firmayı daha faydalandırdık


Durmuyoruz yine bir firmamızı daha KOSGEB'in nitelikli eleman desteğinden faydalandırdık.


Bir firma daha KOSGEB'in nitelikli eleman desteğinden faydalanmaya başladı. 
Siz de +1 personelinizin net ücretinin yarısını geri alabilirsiniz.

Firmanın kazancı 20.000,00 TL.


detaylar için Müşavirliğimizi ziyaret ediniz.

8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

8.5.1. Destek Unsurları
(1) Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.

(2) Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek eleman veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir.

(3) İşletmeler destek üst limiti dahilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir.

(4) Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.

(5) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir. 

Yorumlar