Kayıtlar

Temmuz, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İŞLETMENIZIN FAALIYETLERINDE DIKKAT ETMENIZ GEREKEN HUSUSLAR

İŞLETMENIZIN FAALIYETLERINDE DIKKAT ETMENIZ GEREKEN HUSUSLAR1.Faaliyet döneminde kamu idareleri ile problem yaşamamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedirTarafınıza teslim edilmiş bulunan vergi levhası işyerinde muhafaza edilmeli, vergi memurları tarafından sorulduğunda gösterilmelidir. (vergi levhasının duvara asılma zorunluluğu kalkmıştır)Kira ödemelerinin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumundan yapılan tüm tebligatlar için gerekli yazışmaların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 7 gün geçmeden en kısa sürede büromuza bildirilmesini rica ederiz. (Gelen tebligatların üzerine tebliğ alındığı günün tarihinin yazılması önem arz etmektedir)Özellik arzeden durumlar haricinde genel olarak çalıştıracağınız kişileri çalışmaya başladıkları tarihten en geç bir gün önce kuruma bildirmeniz gerekmektedir. Çalışan ya da kurum ile sorun yaşamamak ve cezaya muhatap olmamak için bu süreye dikkat ediniz.8.000.…