İŞLETMENIZIN FAALIYETLERINDE DIKKAT ETMENIZ GEREKEN HUSUSLAR

İŞLETMENIZIN FAALIYETLERINDE DIKKAT ETMENIZ GEREKEN HUSUSLAR

1. Faaliyet döneminde kamu idareleri ile problem yaşamamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir

 • Tarafınıza teslim edilmiş bulunan vergi levhası işyerinde muhafaza edilmeli, vergi memurları tarafından sorulduğunda gösterilmelidir. (vergi levhasının duvara asılma zorunluluğu kalkmıştır)
 • Kira ödemelerinin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur.
 • Vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumundan yapılan tüm tebligatlar için gerekli yazışmaların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 7 gün geçmeden en kısa sürede büromuza bildirilmesini rica ederiz. (Gelen tebligatların üzerine tebliğ alındığı günün tarihinin yazılması önem arz etmektedir)
 • Özellik arzeden durumlar haricinde genel olarak çalıştıracağınız kişileri çalışmaya başladıkları tarihten en geç bir gün önce kuruma bildirmeniz gerekmektedir. Çalışan ya da kurum ile sorun yaşamamak ve cezaya muhatap olmamak için bu süreye dikkat ediniz.
 • 8.000.-TL’nin üzerindeki ödemelerinizin banka yoluyla yapılması zorunludur. 8.000.-TL nin hesabında; fatura tutarının 8.000.-TL’nin üzerinde olması, fatura tutarı 8.000.-TL’nin üzerinde olmasa dahi işletmelere yapılan ödeme tutarının 8.000.-TL’nin üzerinde olması halinde ödemenin banka yolu ile yapılması zorunludur. Aynı gün içerisinde aynı işletmeye yapılan ödemeler toplam olarak dikkate alınmaktadır. Fatura tutarının 8.000.-TL’nin üzerinde olması halinde farklı tarihlerde parça parça ödemeler yapılması banka vasıtası ile ödeme yapılması zorunluluğunu kaldırmamaktadır.
 • Ticari ilişki içinde bulunduğunuz firmalardan şirketinize kesilen faturaya 8 gün içinde itiraz edilmezse muhtevası kesinleşmiş sayılacağını biliniz.
 • Sahte fatura kullanan durumuna düşmemek için kesinlikle mal aldığınız firma ile karşılığında size düzenlenen fatura bilgilerini kontrol ediniz. Mümkünse 8.000.-TL sınırına bağlı kalmadan tüm ödemelerinizi banka yolu ile yapınız.
 • Aynı ay içinde bir tedarikçiden aldığınız fatura toplamı 5.000,00 TL. aştığı durumda Ba formuna yansıyacaktır.Süresinde verilmeyen faturalar için B formu eksik tanzim edileceğinden düzeltme işlemi için ceza ödemesi sözkonusu olacaktır.
 • Bilançolarınızı düzenli olarak gözden geçiriniz. Özellikle kasa ve ortaklar cari hesaplarında biriken tutarlar hakkında müşaviriniz ile iletişim halinde olunuz.
 • İş sağlığı güvenliği ile ilgili yükümlülüklerinizi takip ediniz. Risk değerlendirmesini işçi çalıştıran her işyeri hazırlamak zorundadır.
2. Vergiler hakkında kısa bilgi;
 • KDV: Her ay, bir önceki aya ilişkin olarak katma değer vergisi beyannamesi verilecektir. Genel olarak kestiğiniz fatura kdv’sinden şirket faaliyeti ile ilgili olarak topladığınız fiş-faturalarda gösterilen kdv’nin mahsubu ile kdv hesaplanmaktadır. Ödenecek katma değer vergisi çıkmaması halinde her ay beyannameye ait olarak damga vergisi ödenecektir. .
 • MUHTASAR: Çalışan sayısı 10 kişiyi geçmediği sürece üçer aylık dönemlerde muhtasar beyanname verilecektir. Muhtasar beyanname içeriği genel olarak işyeri kirasından, işçi ücretlerinden ve serbest meslek ödemelerinden yapılan kesintilerden oluşmaktadır. (Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak)
 • GEÇİCİ VERGİ: Üçer aylık dönemleri kapsayacak şekilde geçici vergi beyannamesi verilecektir. Bu beyanname Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde elde edilen kar üzerinden hesaplanarak kurumlarda %20’si, şahıs işletmelerinde %15′i vergi olarak beyan edilip ödenmektedir. Vergi çıkmaması halinde sadece beyannameye ilişkin olarak damga vergisi ödenecektir. Ödemeler Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat aylarında yapılacaktır.
   Şirket merkezine ait işyeri için her ay şirketiniz banka hesabından mülk sahibi banka hesabına kira bedelini havale yapmanız gerekmektedir. Kira ödemelerinden dolayı muhtasar ödemesi olacaktır. Aylık muhtasar tutarı net kiranın %25’idir.
*İşyerinin şirket ortağına ait olması durumunda emsal değerden şirket ortağı banka hesabına kira ödemesi yapınız. Kira ödemesi yapılmadığı taktirde mülk sahibi şirket ortağının “emlak vergi değerinin %5 i” kadar gayrimenkul sermaye iradı yani kira geliri beyan edip ödemesi gerekmektedir.
Şirketinizde çalıştıracağınız kişiler ile ilgili her ay sigorta tahakkuk edecek ve ödenecektir. Ayrıca çalışanlar ile ilgili muhtasar ödemesi olacaktır.
Şirket eposta adresine Müşavirliğimizden gelen tahakkukları kontrol ediniz vadelelerinde ödemeye özen gösteriniz.
Vadesinde ödenmeyen SGK prim ödemleri nedeniyle bir sonraki ay teşvik uygulamasından faydalanamayacağınızı unutmayın.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz…

Yorumlar