EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARI

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN KADIN SİGORTASI
Ev işlerinde çalışıp, temizlik yapan ya da çocuk bakan kadınların, çoğunun sigortalı çalıştırılmadığı göze çarpıyor. Oysa bu kadınların çalıştırılmaları “sigortalı” olmalarını gerektiriyor.
Hemen belirtelim, ev hizmetlerinde çalışan ve temizlik ya da çocuk bakıcılığı yapan kadınlar, İş Kanunu değil, “Borçlar Kanunu” kapsamında değerlendiriliyorlar.
Bu kadınlara da en az “yasal asgari ücret” ödenmesi gerekiyor.

MÜREBBİYEYE VERGİ VAR
Evlerde, temizlik işlerinde çalıştırılanlara ödenen ücretlerden, gelir vergisi kesintisi yapılmıyor (Gelir Vergisi Kanunu Md. 23/6). Aynı maddeye göre “sütnine” ve “dadılara” (sadece çocuk bakanlara) ödenen ücretler de gelir vergisinden müstesna tutuluyor. Ancak, “mürebbiyelere” yani çocuğun eğitim ve bakımı ile görevlendirilen kadınlara ödenen ücretler, GVK 23/6. maddenin parantez içinde yer alan bir hüküm uyarınca, istisna kapsamında değil. Yani mürebbiye ücretlerinin gelir vergisine tabi tutulması gerekiyor.

 (Hürriyet Şüktü KIZILOT)


Özetle;

1-Ev hizmetlerinde çalışanlar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.
2-Ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli çalışanlar için 5510 sayılı Yasaya göre sigortalı olma zorunluluğu vardır.
3- Ev hizmetlerinde çalışanlardan gelir vergisi kesilmez.
4- Ev hizmetlerinde çalışanlar için İşsizlik Sigortası primi ödenir.
DAYANAKLAR
 (5510 sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Çalışan bakıcı/hizmetlinin SGK'ya bildirimi ve her ay bunun çalışmaları hakkında prim beyanları bir uzanlık gerektiren durumlardır. Konuyla ilgili bir Mali Müşavirle sözleşme yapılması yerinde olacaktır.

Yorumlar