Limited Şirket Kuruluşunun Maliyeti

Limited Şirket Kuruluşunun Maliyeti Kaç Liradır?
Son dönemlerde gerek teknogirişim gerekse TUBİTAK 1512 desteği için iş hayatına atılacak girişimciler bir şirket kurulumunun kaç liraya mal olduğunu merak etmektedirler. Şirket kuruluşu Teknogirişim için indirimli tescil edilmektedir.
Görsel
2013 harçlarına göre;
Tek ortaklı normal bir bir limited şirketin Noter işlemleri, tescil, oda kayıt ve ticaret sicil gazetesi ilanı işlemleri için 1.600 – 1.800 TL. tutarında bir masraf yapılmaktadır.
Teknogirişim için tek ortaklı bir limited şirketin Noter işlemleri, tescil, oda kayıt ve ticaret sicil gazetesi ilanı işlemleri için 900 – 1.000 TL. tutarında bir masraf yapılmaktadır. Özetle teknogirişimlerde ödemelerin büyük kısmı notere yapılmaktadır.
burada unutulmaması gereken husus ortak sayısına bağlı olarak çıkartılacak imza sirküsü, anasözleşmedeki iştigal maddelerinin uzunluğu, tasdiklenecek defterlerin sayfa sayıları vs değişkenler kuruluştaki masrafları  etkileyecektir.
TÜBİTAK 1512 destekli şirket kuruluşlarında bu yıl için bir indirim uygulaması sözkonusu değildir. Umaraız gelecek dönemlerde onlar da indirimden istifade ederler.
Kira damga vergisi yıllık kira bedelinden alınmaktadır. Maliyetlerinizde dikkat ediniz. Düşük tutarlı bir damga vergisi ödemek istiyorsanız kira sözleşmesine kefil koymayınız ve sözleşmenin ilgili yerinde tek nüsha düzenlenmiştir ibaresini ekleyiniz.
Şirket kuruluşu konusunda Mali Müşavirinize güven duymalısınız.

Yorumlar