Kayıtlar

Mart, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

teknogirişim şirket kuruluşunda dikkat edilecek husular

Teknogirişimciler, Bakanlıktan elinize yazı geldikten sonra kendi aranızda veya çevrenizdeki tecrübeli kişilerle şunları konuşmadan işe başlamayın, -          Şirket mi, şahıs işletmesi mi? -          Şirket tek ortaklı mı çok ortaklı mı? -          Şirket müdürünün süresi nasıl belirlendi? -          Şirket sahibinin sosyal güvenliği, Bağkur uygulamaları nasıl olacak. 4/a 4/b sigortalılıklarını tam olarak kavradık mı? -          Şirket müdürü aynı zamanda öğretim üyesi ise özel durumu incelendi mi? -          Şirket merkez adresi veya imalathane belirlendi mi? -          Teknokentte yer tahsisi yapıldı mı? -          İşletmede işçi çalışmaya ne zaman başlanılacak? -          Çalışacak Arge personeli uygunluğu sorgulandı mı? böyle bir dizi sorun var bu hafta bunlar hakkında kısa detaylar vermek suretiyle katkıda bulunmak istiyorum.
Ancak acil olan şu hususlara dikkat edilmesini tavsiye ederim. -          Şirket kuruluşunda SGK işyeri numarasını hemen almak zorunda değilsiniz. Aksi ha…

2014 teknogirişim sonuçları

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 5746 SAYILI KANIN KAPSAMINDA
2014 YILI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TOPLANTISI SONUCUNDA DESTEKLENMEYE DEĞER BULUNAN TEKNOGİRİŞİMCİLER 284 kişi 2014 yılı kazanalar

Ticaret Sicil Ceza Tutarları

6- 5326 sayılı Kabahatler Kanuna Göre Cezalar  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır ki 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı, 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Sıra Kabahat olarak tanımlanan fiil 2012 2013 2014 1 Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması 2.000  2.156  2.240  2 Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması  2.000  2.156  2.240  3 Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması  2.000  2.156  2.240  4 Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi ol…

Ticaret sicil gazetesi yayın ücretlerinde indirim

Resim
Teknogirişim sermaye desteği alan şirketler için ticaret sicil gazetesi yayın ücretlerinde indirim sözkonusudur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yeniden düzenlenen Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 2014 Yılı İlan Ücret Tarifesi 08.01.2014 tarihli ve 8481 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1160 ıncı sayfasında yayımlanmıştır. Yürürlük tarihi: 19 Ocak 2014 Şirket İlanları (Kelimesi)  0,35 TL Kooperatif İlanları (Kelimesi)  0,29 TL Ticarete Başlama İlanları (Maktuen)  60,00- TL Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ile
Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Fiyatı)  0,01 TL Gazete Perakende Satış Fiyatı  2,00 TL