Kayıtlar

Nisan, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TÜBİTAK 1512 – GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU

TÜBİTAK 1512 – GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU


TÜBİTAK, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından
pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve
uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen
başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2014 yılı
çağrısına çıkmaktadır
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1512-cagri-duyurusu-240414.pdf 

Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği |

Şirket Ortaklarının Sosyal Güvenliği | alınıdır:
Emiray Filiz Yalçın, SMMM | Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Müdürü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2013 verilerine istinaden Türkiye de faal ticaret şirketi sayısı 2013 yılında, yaklaşık bir milyon beş yüz kırk üç bin civarındadır. Bu şirketlerin %37 si şahıs şirketi, %51’i limited şirket, %7’si anonim şirket, kalanları ise diğer şirket türlerindendir. Bu açıdan bakıldığında yüzdenin büyük bir bölümünü oluşturan şirketlerin ortaklarının sigortalılığı da önem arz etmektedir.
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa istinaden de şirket ortaklarının sigortalılığı ile ilgili gerekli düzenlemeler, gerek kanun maddesi ile gerekse yönetmelik ve tebliğlerle açıklanmıştır. 5510 sayılı kanun madde 4 de sigortalı sayılanlar, madde 6 da sigortalı sayılmayanlar ayrı ayrı belirtilmiştir. Buna istinaden;
1.SİGORTALI SAYILANLAR
a)Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren t…