Emekli ortaktan destek primi kesilir mi?

 
Soru; Ticari faaliyeti olmayan limited şirketin emekli ortağından sosyal güvenlik destek primi kesilir mi?
Cevap:
1 - Sosyal Güvenli Kurumu, ticaret sicil kaydını esas alır. Ticaret sicil kaydına göre şirket faal gözüküyorsa, şirketin emekli aylığı alan ortağının aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.
2 - Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi  07.06.2012 tarih ve E.2011/6627, K.2012/10947 sayılı Kararında; Vergi dairesinden, şirketin ticari faaliyetinin devam edip etmediğinin araştırılmasının neticesine göre, limited şirketin ortağından sosyal güvenlik destek priminin kesintisi yapılması veya yapılmaması gerektiğini, hükme bağlamıştır.
Bu karara göre;
a - Limited şirketinin ticari faaliyetinin devam edip etmediğinin,
b - Vergi kaydının bulunup bulunmadığının,
c - Gelir beyanında bulunulup bulunmadığının,
d - Vergi kontrol memurları tarafından tutanakların,
esas alınması, söz konusu sosyal güvenlik destek primi kesintisinin yapılmasında belirleyici olmalıdır.
Bu itibarla, vergi dairesinden yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, ticari faaliyetinin devam etmediği anlaşılan limited şirketinin emekli ortağının emekli aylıklarından, sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

AHMET METİN AYSOY

Saygılarımla,


Ahmet GÜLŞEN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.ahmetgulsen.com

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/ 
( 312) 312 12 86     (542) 641 46 99

Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus    ANKARA

Yorumlar