Kayıtlar

Eylül, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ETKİNLİK: BÜYÜME KURUMSALLAŞMA VERİMLİLİK

Resim
http://www.aso.org.tr/b2b/haber/haberoku.php?haber_no=6315
Saygılarımla,
Ahmet GÜLŞENSerbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.ahmetgulsen.com
http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/
(312) 312 12 86(542) 641 46 99Rüzgarlı Cad. 7/14UlusANKARA
Mobil Büro Uygulamamızı Kullanın
http://apps.appmakr.com/smmmahmetgulsen

TÜBİTAK TEYDEB 1511 - 2014 çağrıları

Resim
TÜBİTAK'tan Özel Sektöre 14 Alanda Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Desteği-A+A TÜBİTAK TEYDEB 1511 - Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında mikro/nano elektro-mekanik sistemler (MEMS), biyomedikal ekipmanlar, gıda katkı maddeleri, fonksiyonel gıdalar ve akışkan gücü teknoloji alanlarında 14 yeni çağrı açıldı.Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016'nın hedefleri arasında yer alan;Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı veÜlkemizin ivme kazanması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı 9 öncelikli alana yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla başlatılan 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı'nda bugüne kadar açılan 79 çağrı kapsamında toplam 654 adet projenin desteklenmesine karar verilmiştir.Bugüne kadar sağlık, gıda, enerji, makine imalat, bilgi ve iletişim (BİT) ve otomotiv alanlarında açılan çağrılar kapsamında desteklenen projelerle ülkemizde; teknolojik…

Bireysel Emeklilikte Ücretililer

Resim
İşveren olarak, siz veya çalışanlarınız adına hem bireysel emeklilik katkı payı, hem de hayat ve/veya sağlık sigortası primi ödüyorsanız;
İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir. Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz. İşveren tarafından ödenen katkı payı ve ücret bordosunda indirim konusu yapılan diğer şahıs sigorta primleri toplamı, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.
Saygılarımla,
Ahmet GÜLŞENSerbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.ahmetgulsen.com
http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/
(312) 312 12 86(542) 641 46 99Rüzgarlı Cad. 7/14UlusANKARA
Mobil Büro Uygulamamızı Kullanın
http://apps.appmakr.com/smmmahmetgulsen

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı son durum

Resim
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı (2014/09 torba kanunla gelen hüküm)
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığıEK MADDE 9- Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılır. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene 102 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanır.Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için ise, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca 82 nci madde…

Asgari Sermaye Şartı 2014

Resim
Asgari Sermaye ŞartıMADDE 134-  6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."GEÇİCİ MADDE 10- 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında  asgari  sermaye   şartını   bu   maddenin   yayımı  tarihinden   itibaren  üç  ay  içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur."Saygılarımla,
Ahmet GÜLŞENSerbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.ahmetgulsen.com
http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/
(312) 312 12 86(542) 641 46 99Rüzgarlı Cad. 7/14UlusANKARA
Mobil Büro Uygulamamızı Kullanın
http://apps.appmakr.com/smmmahmetgulsen

3. Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarı

Resim
Ekim ayında gerçekleştirilecek olan "3. Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğine projeleriniz ile katılın.