Kayıtlar

Ocak, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
İşe giiren her işçi için bir doya açılmalı ve aşağıda bulunan evraklar bu dosyada muhafaza edilmelidir. Denetimde işçinin çalışma yerinde bu dosyaların ibrazı istenir. Sözkonusu evrakların bir suretlerini de Müşavirlik büromuza gönderiniz.
*  İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti,*  İkametgâh İlmühaberi,*  Mezun olduğu okul diploma fotokopisi*  Referans Mektupları ve CV'si*  Kanun gereği iş sözleşmesi,*  Sağlık Raporu,*  Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,*  Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından indirim uygulanacağına dair yazı*  Sakat işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,*  Adli sicil kaydı,*  Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,*  Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,*  Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,*  Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,*  Fazla çalışma için i…