Kayıtlar

Ekim, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Girişimci Kredileri [Halkbank]

Halkbank Girişimci Kredisi
Alıntı http://www.halkbankkobi.com.tr/Girisimciler.aspx  Girişimcilerin yeni iş kurmaları ve ekonomik hayata katılmalarını desteklemek amacıyla Girişimci Kredisi ürününü geliştirdik. Yeni iş fikirleri ve buluşlar “Halkbank Girişimci Kredileri”  ile hayat buluyor! Farklı deneyimlere sahip ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere özel kredi seçenekleri sunuyoruz. Girişimci Kredilerimiz ile,  girişimcileri,  üniversite mezunu genç girişimcilerden, teknokentlerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar geniş bir yelpaze ile destekliyoruz.
Üniversite mezunu, deneyimsiz, mezun olduğu bölümle ilgili kendi işini kurmak isteyen ''Genç'' girişimciler 50 bin TL’ye kadar, mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan, deneyimli ve kendi iş yerini açmak isteyen ''Usta'' girişimciler de 30 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor. Üniversite mezunu olup, deneyim kazandığı ve eğitimini aldığı iş kolunda kendi işyer…

Halk Bankası ve KOSGEB İLE KOBİ’lerin Finansmana Kolay Erişimi

Resim
Halk Bankası ve KOSGEB İLE KOBİ’lerin Finansmana Kolay Erişimi 


İmzalanan Protokol ile KOBİ’lere sağlanan avantajlar: Kredi Türleri A.    KOBİ Finansman Destek Kredisi: İlk defa olarak uygulanacak ve azami 60 Ay(5 yıl) vadeli kredide işletmelere, nakit akışları ve mali bünyeleri göz önünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli, taksit ertelemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir. B.     İhracatçı KOBİ’lere Destek Kredileri Döviz ve TL İhracat Kredisi aylık eşit taksitli (AET), dönemsel taksitli, BCH veya Spot olarak kullandırılabilecektir. Ayrıca bu protokol kapsamında Döviz Kredisi kullanan firmalara talep etmeleri halinde, yurtdışında yeni pazarlar bulmalarını ve İngilizce dil bilgilerini geliştirerek yabancı firmalarla iletişimi kolaylaştırmalarını teminen, Live Learning Sistemli 6 ayücretsiz İngilizce eğitimi desteği sağlanacaktır. C.    KOBİ Enerji Verimliliği Kredileri Banka, enerji verimliliğine yatırım yapan işletmelere özel olarak aşağıdaki kredileri …

KOSGEB’DEN YENİ BİR DESTEK: LOJİSTİK DESTEĞİ

Resim
KOSGEB DESETEKLERİ 8.15.  LOJİSTİK DESTEĞİ[1] 8.15.1. Destek Unsurları (1) İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir. (2) İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez. (3) Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır. (4) Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 4.000 (dörtbin) TL’dir. (5) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir. [1]17/09/2015 tarih ve 10165 sayılı OLUR ile eklenen destek k…

KOSGEB ve Vakıfbank'tan KOBİ'lere uygun kredi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Vakıfbank arasında sağlanan işbirliğiyle KOBİ'ler 60 aya varan vadelerde uygun faiz oranlarıyla masrafsız kredi kullanabilecek.
KOSGEB ile Vakıfbank arasında KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılamak üzere işbirliği protokolü imzalandı. Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan, KOBİ'lerin Türkiye'nin kalkınmasının temel dinamiklerinden birini oluşturduğunu kaydetti. Vakıfbank'ın en önemli odak alanlarından birini de KOBİ'lerin oluşturduğunu belirten Aydoğan, söz konusu protokolle KOBİ'lere özel fırsatlar sunacaklarını söyledi.
Aydoğan, KOSGEB veri tabanına kayıtlı bulunan ve güncel KOBİ beyannamesi onaylı işletmelerin protokolle uygulanacak imkanlardan yararlanabileceklerini vurgulayarak, "İşbirliği kapsamında özel bir krediyi, VakıfBank-KOSGEB İşbirliği Taksitli İşletme Kredisi'ni hizmete sunduk. Bu krediden yararlanan işletmelerimiz, avan…

2015 II dönem KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

“KOSGEB’den KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma Projeleri 55 Milyon TL’lik destek…”
KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 30 Ocak 2015-10 Nisan 2015 tarihinde “Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi-Kurumsallaştırma” ve “Tanınmış Ürün/Hizmet Süreci Oluşturma-Markalaşma” konularında Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır. Çağrı konularına toplam 2.358 adet proje başvurusu alınmış olup bunlardan 1.020 adedi ön değerlendirmeyi geçerek Kurul Değerlendirmesine hak kazanmıştır. Kurul tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucu 686 adedi Kurumsallaşma ve 213 adedi Markalaşma olmak üzere toplam 899 adet projenin 45 Milyon TL’lik bütçe ile KOSGEB tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.
KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmeleri büyük önem arz etmektedir.  Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla reka…

KOSGEB’in “Yeni Girişimci Desteği” Mevzuatı Güncellendi

Resim
KOSGEB tarafından yeni işletme kurmak isteyen girişimcilere yönelik olarak verilen Yeni Girişimci Desteği yenilendi.
Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ve KOSGEB tarafından onaylanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katıldıktan sonra kendi işletmesini kuran girişimciler, KOSGEB’e iş planı ile başvurduklarında 30.000 TL’ye kadar hibe, 70.000 TL’ye kadar iki yıl sonra geri ödemeli faizsiz krediden faydalanabiliyor.
Geçtiğimiz Nisan ayında destek ile ilgili bazı değişikliklerin yapılacağı KOSGEB tarafından açıklanmıştı. 28.09.2015 tarihinde yayınlanan yeni Uygulama Esasları çerçevesindeki değişiklikler şu şekilde:
Desteğe Başvuru Şartları: Destek başvurusunda bulunacak girişimcinin başvuru tarihi itibariyle; Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması, Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması, Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması, Başka b…

ATO İnovasyon Atölyesi Eğitimleri Duyurusu(30.09.2015)

Resim
ATO İnovasyon Atölyesi Eğitimleri Duyurusu(30.09.2015)
Ankara Ticaret Odası yeni bir eğitim hizmeti açmış bulunmaktadır.

Konuyla ilgili yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

Odamız tarafından, AR-GE Yenilikçilik ve Kümeleme Özel İhtisas Komisyonu koordinasyonunda üye işletmelerimizin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerine, güçlerini koruyabilmelerine ve karlılığını arttırmalarına katkıda bulunmak amacıyla, özellikle KOBİ’lere yönelikATO İnovasyon Atölyesi Eğitimleri” verilmektedir.
Söz konusu eğitimler kapsamında üyemiz işletmelerin temsilcilerine “Ürün ve Hizmet Üretim Süreçlerinde İnovasyon Eğitimi” ve“İnovatif Performans Verimliliği Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır.  Anılan eğitim programlarından öncelikli olarak en çok talep gören eğitim programı açılacak olup eğitimler İnovasyon Uzmanı Sayın Salih Keskin tarafından 10 Ekim 2015 Cumartesi günü,09:30-16:30saatleri arasında Odamız Meclis Binası Toplantı Salonu’nda (Adres: Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 5/A 06530 Söğütözü-Çankaya…