Kayıtlar

Şubat, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem

Resim
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan 6676 numaralı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ar-Ge teşviklerine ilişkin mevzuat temel olarak; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda düzenlenmektedir. 1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Kanun ile; Ar-Ge mevzuatına “tasarım faaliyetleri” dahil edilmiştir. Ar-Ge personel sayısı Bakanlar Kurulunca 15’e kadar indirilebilecektir. 5746 sayılı Kanun kapsamına tasarım personeli dahil edilmiş ve doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmiştir. Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşya gümrük ve damga vergisinden istisna edilmiştir. Tasarım faaliyetlerinden e…