Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Dönem

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan 6676 numaralı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ar-Ge teşviklerine ilişkin mevzuat temel olarak;
 • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
 • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda düzenlenmektedir. 
1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Kanun ile;
 • Ar-Ge mevzuatına “tasarım faaliyetleri” dahil edilmiştir.
 • Ar-Ge personel sayısı Bakanlar Kurulunca 15’e kadar indirilebilecektir.
 • 5746 sayılı Kanun kapsamına tasarım personeli dahil edilmiş ve doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmiştir.
 • Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşya gümrük ve damga vergisinden istisna edilmiştir.
 • Tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ve tasarım personelinin ücretleri istisna kapmasına alınmış; ayrıca bölge dışı ilgili faaliyetlere ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.
 • Ar-Ge firmalarına girişim sermayesi sağlayan yatırımcılar vergi indirimi desteğinden faydalanabilecektir.
 • Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilave destek sağlanabilecektir.
 • Siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır.
 • Ar-Ge personeli teknisyenlerin tanımı yeniden yapılmıştır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na “ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri” dahil edilmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki uygulama projelerinin onaylanması, ruhsat ve izinlerinin verilmesi görevi organize sanayi bölgesi yönetimine verilmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirket emlak vergisinden muaf tutulmuştur.
 • Bazı yabancılara tanınan süresiz çalışma izninin kapsamı genişletilmiştir.
Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar bu sirkülerimizde aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

detaylar http://www.verginet.net/Sirkuler.aspx?ID=3028 

Yorumlar