Kayıtlar

Ağustos, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI 2016

Resim
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile, 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim,Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,Varlık Barışı,Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,Yapılandırılan borçları kredi kartı ile ödeme,6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden ya…

SSK DOĞUM İZNİ VE DOĞUM RAPORU

Resim
SSK DOĞUM İZNİ VE DOĞUM RAPORU HAKKINDAKİ KANUNİ DÜZENLEME 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 74. MADDESİ ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANIR:Yukarıda ön görülen süreler SSK’lı gebelerin sağlık durumuna, işinin özelliklerine göre doğumdan önce ve sonrasında gerekirse artırılabilir. SSK Doğum İzni sürelerinin hepsi hekim raporu ile belirtilir.SSK’lı gebeye hamilelik süresi boyunca kontrolleri için ücretli SSK Doğum İzni verilirGerekli görüldüğü takdirde, hekim raporu ile hamile kadın sağlık durumuna uygun olarak hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durumda çalışanın ücretinde bir indirim veyahut bir kesilme olmaz. Ancak bu durum için hekim raporu gerekmektedir.İsteği ya da gereği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanması veya çoğul gebelik durumda 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz SSK Doğum İzni verilir. Bu SSK Doğum İzni, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.Kadın işçilere 1 yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sür…

İş Planımız Kabul Edildi

Resim
Noktalı Virgül Reklam Ajansı için KOSGEB yeni girişimci programı danışmanlığı kapsamında hazırladığımız iş planı başarılı bulunarak kurulda kabul edildi. Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar Yayımlandı

Resim
Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar YayımlandıBu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyeti olarak belirlemiştir.
a) J - Bilgi ve iletişim başlığı altında yer alan:
59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Yapım Faaliyetleri 59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Çekim Sonrası Faaliyetleri
b) M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan: 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)
c) R - Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan: 90.02 - Gösteri Sanatlarım Destekleyici Faaliyetler
Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle …

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği

Resim
6728 Sayılı Kanun ile Vergi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı onay süreci tamamlandığında Remi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. “Torba Kanun” niteliğindeki bu kanun birçok konularda önemli düzenlemeler getiriyor. Bu Kanun ile vergi kanunlarında yapılan bazı değişikliklerin yanında,
-Yatırım ortamının iyileştirilmesidüzenlemeleri, -Çeklerin güvenilirliğiyle ilgilidüzenlemeler, -İflas erteleme, konkordato ve kayyım atanması ile ilgilidüzenlemeler, -AR-GE teşvikleriyle ilgilidüzenlemeler,
-Bürokratik engellerin ve işlem maliyetlerinin azaltılması düzenlemeleri yeralıyor.