Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar Yayımlandı

Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar YayımlandıBu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyeti olarak belirlemiştir.

a) J - Bilgi ve iletişim başlığı altında yer alan:

59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Yapım Faaliyetleri
59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Çekim Sonrası Faaliyetleri

b) M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan: 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

c) R - Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan: 90.02 - Gösteri Sanatlarım Destekleyici Faaliyetler

Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yorumlar