Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği

6728 Sayılı Kanun ile Vergi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler


6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı onay süreci tamamlandığında Remi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
“Torba Kanun” niteliğindeki bu kanun birçok konularda önemli düzenlemeler getiriyor. Bu Kanun ile vergi kanunlarında yapılan bazı değişikliklerin yanında,

-        Yatırım ortamının iyileştirilmesi düzenlemeleri,
-          Çeklerin güvenilirliğiyle ilgili düzenlemeler,
-          İflas erteleme, konkordato ve kayyım atanması ile ilgili düzenlemeler,
-          AR-GE teşvikleriyle ilgili düzenlemeler,

-          Bürokratik engellerin ve işlem maliyetlerinin azaltılması düzenlemeleri yeralıyor.

Yorumlar