Kayıtlar

Eylül, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Eylül Ayı Başvuruları

Resim
Ankara Kalkınma Ajansı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Eylül Ayı Başvuruları Açıldı Ankara Kalkınma Ajansı bölgesindeki paydaşların proje yönetim ve yürütme kapasitesini arttırarak hem Ajans mali destek, hem de ulusal ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından azami etkinlikte yararlanması amacıyla proje hazırlama ve uygulama eğitimleri devam etmektedir. Ajans uzmanları tarafından verilecek olan yeni eğitim programı Eylül ayı içinde 2 gün olarak (29-30 Eylül 2016) Ajans binasında gerçekleştirilecektir. Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerinde proje hazırlama yöntemi olarak AB ve Diğer Uluslararası Fon Kaynakları’nın tercih ettiği Proje Yönetim Döngüsü (PCM) ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı baz alınmaktadır. PCM mantığına uygun hazırlanan eğitim içeriğinde bir projenin fikir oluşturulma aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan süreçler ele alınacaktır. Bu kapsamda eğitimlerde;  proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji …

KOSGEB'den Üretime Dev Katkı “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği”

Resim
Yayın için; Başlangıç Tarihi: 3 Eylül 2016 Cumartesi - Bitiş Tarihi: 1 Ocak 2017 Pazar KOSGEB’den Üretime Dev Katkı! “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği” KOSGEB; İmalat sanayinde faaliyet gösterenKOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine-teçhizat alımlarının desteklenmesine yönelik olarak Kredi Faiz Desteği uygulayacak. Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 1.500.000 TL.Sıfır faizli olarak uygulanacak programda 000 TL’lik kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.Kredi vadesi ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ayProgramda 8 banka yer alıyor:
AKBANK T.A.Ş.DENİZBANK A.Ş.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.GARANTİ BANKASI A.Ş.HALK BANKASI A.Ş.İŞ BANKASI A.Ş.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.YAPI KREDİ BANKASITeminat sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi Garanti Fonu A.Ş. de programda yer alacak. 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği, …

ARGE personeli hafta tatili

Resim
6676 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle; Ar-Ge ve tasarım personelinin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile ulusal bayramlar ve genel tatil günlerine isabet eden ücretleri istisna kapsamına alınmıştır.
Ar-Ge ve tasarım personelinin merkezde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.