Proje Bazlı Teşvik Sistemi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yayımlandı.
2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ise ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarakdesteklenmesini amaçlamaktadır.
2016/9495 sayılı Karar ile Sağlanacak Destekler
Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, yeni teşvik sistemi, mevcut teşvik sistemine ilaveten;
  • Nitelikli personel desteği,
  • Enerji desteği,
  • Altyapı desteği,
  • Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması
gibi yeni destek unsurları içermektedir.

Proje Bazlı Yeni Teşvik Sistemi (2016/9495 sayılı Karar)
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası
c) KDV iadesi
ç) Vergi indirimi veya istisnası
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği
e) Gelir vergisi stopajı desteği
f) Nitelikli personel desteği
g) Faiz desteği veya hibe desteği
ğ) Sermaye katkısı
h) Enerji desteği
ı) Kamu alım garantisi
i) Yatırım yeri tahsisi
j) Altyapı desteği
k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getiriimcsi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Şirket Kuruluş Maliyetleri 2018

Elçilik ve Konsolosluk Çalışanların Ücret Geliri Beyanı