Kayıtlar

Aralık, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Asgari Ücret 2017 Belirlendi

Resim
2017 yılı asgari ücret açıklandı. 2017 yılı yeni asgari ücret brüt 1.777,50 TLnet 1.404,06 TL olarak belirlendi. %8 'lık bir artış yapıldı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 1.777,50 TL TL, net 1.404,06 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir. 

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA ASGARİ ÜCRET
Asgari Ücret Brüt:1.777,50 TL

Asgari Ücret Net: 1.404,06 TL

2017 Damga Vergisi Oran ve Tutarları

Resim
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) 7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) (Binde 9,48) 8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Güncellendi

Resim
KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği mevzuatında güncelleme yapıldı.

Nitelikli eleman desteği süreci, veri tabanına kayıt, kobi beyannamesi, genel destek başvurusu, taahhüt, nitelikli elaman başvurusu, ödeme talep fromları

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ


8.5.1. Destek Unsurları
(1) Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim
kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

(2) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.

(3) Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

(4) Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz)…

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Resim
Asgari Geçim İndirimi Nedir ?  AGİ Formu İndir

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir. Asgari geçim indirimi, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabın gerçek kişiler yararlanabilir. Asgari geçim indirimini şirketlerin ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir, çünkü bu durum devletle çalışan kişi arasında bir durumdur burada şirket sadece aracı görevi üstlenir. Asgari geçim indiriminin tutarının belirlenmesinde çalışanın beyanı esas alınır. Ve sorumluluk beyanı esas eden çalışana aittir. Yanlış beyan edilmesi durumunda yersiz ödenen Asgari geçim indirimi tutarı yasal faizi ile birlikte çalışandan alınır. ( Örneğin evli ve eşi çalışan bir şahıs beyanında evli olduğunu eşinin çalışmadığını bildirirse ödenecek AGİ tutarı artacaktır ve asgari geçim ind…

TOBB'den Nefes Kredisi

Resim
TOBB öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi için başvurular başladı. Kredi Garanti Fonu’nun teminat sağladığı Nefes Kredisi, yıllık 9,90 faiz ve 12 ay vade ile Denizbank ve Ziraat Bankası şubelerinden kullanılabiliyor.​ Nefes Kredisi Projesi başladı. KOBİ’ler, üye oldukları oda ve borsadan alacakları üyelik belgesiyle, Ziraat Bankası ve Denizbank şubelerinden, yıllık %9,90 - aylık %0,83 faizle 1 yıl vadeli kredi kullanabiliyor.


Ziraatten Nefes Kredisi Genel Bilgiler Oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere özel, uygun koşullarda işletme sermayesi finansmanı ve teminat desteği sağlayan Ziraat bankası-TOBB Nefes Kredisi başvurularını Şubelerimizden yapabilirsiniz. ÖzellikleriKrediden Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası veya Ticaret Borsası üyesi olan, yurtiçinde faaliyet gösteren, Eczane, kooperatif, döviz büfesi, faktoring şirketi, emlakçı, mali müşavir, yeminli mali müşavir olmayan, Gerçek/Tüzel kişiliğe haiz KOBİ ölçe…

50 Bin liraya Kadar İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği

Resim
50 Bin TL’lik Kredi Faiz Desteği için, KOSGEB Veri Tabanında güncel kaydı bulunan bütün KOBİ’ler başvuru yapabilecekler. 12 Ay Ödeme Yok, Toplamda 36 Ayda Geri Ödeme yapılacak. KOSGEB Başkanı,   Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış kaynaklı gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimize yönelik olarak ekonomik canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” uygulaması planlandığını açıkladı. Başvurular 19 Aralık’ta Başlıyor KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” programı için başvuruların 19 Aralıkta başlatılacak şekilde planlandığını belirterek,  programdan faydalanabilmenin ilk şartının ise KOSGEB veri tabanına kayıtlı beyannamelerinin güncel olması gerektiğini söyledi. Başkan, programdan yararlanmak isteyen bütün KOBİ’lerin bir an önce KOSGEB veri tabanına ücretsiz kayıt yaptırmaları gerektiğinin önemle altını çizdi. KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Program kapsamında işletme başına sa…

Şirket Kuruluşunda Yeni Dönem

Resim
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910Sözleşmenin İmzalanması Sözleşmenin hazırlanması  MADDE 4 – (1) Şirket sözleşmesi MERSİS’te hazırlanır. Müdürlüğe başvuru MADDE 5 – (1)  Kurucular, sözleşmenin imzalanması için şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde hazır bulunur.  (2) Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanır.  (3) Kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanır. (4) On sekiz yaşından küçük kişilerin şirkette kurucu ortak olabilmesi için şirket sözleşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekir. Velinin tek kişi olması halinde, nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi zorunludur. (5) On sekiz yaşından küçük kişinin velisiy…