BiGG Anahtar Programı 2018 Çağrısı açıldı


BiGG Anahtar Programı 2018 Çağrısı açıldı ! 
Son başvuru tarihi 15 Ocak 2018 !

2017 yılında BiGG Anahtar programı ile yola devam eden 33 girişimciden 26 tanesi, TÜBİTAK’tan toplam 3.900.000TL hibe almaya hak kazanmıştır. %79 başarı oranı ile Gazi Teknopark, en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan birisi olmuştur.

BiGG Anahtar Nedir ?
BİGG-Anahtar, Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü girişimcilik programıdır. Programda teknolojik ve yenilikçi iş fikri ile başvuru yapan girişimciler eğitim ve mentorluk döneminde, iş modelini, ekibini doğru bir şekilde kurgulamayı ve pazarı tanımlayıp geliştirmeyi öğrenirler. Bu süreçte teknik mentorlar da girişimcilere iş fikirlerinin teknik açıdan doğrulanması ve geliştirilmesi konusunda destek verirler. Programın sonunda sunum eğitimi ve mentorluğu da alan girişimcilerden TÜBİTAK 1512 programına başvurmaya uygun yeterlilikte görülenlerin TÜBİTAK’a başvurusu iletilir. TÜBİTAK tarafından kabul edilen iş fikirleri, 150.000 TL’lik hibe desteğine hak kazanır.

Kimler Başvurabilir ?
·        Örgün öğrenim veren üniversitelerin, yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
·        Örgün öğrenim veren üniversitelerin, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış mezunlar,
·        Örgün öğrenim veren üniversitelerin, 1 yıl içerisinde mezun olabilecek lisans öğrencileri,
·        Tüm başvuru sahipleri için ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak şartı aranmaktadır.
·        Tüm başvuru sahipleri için daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak şartı aranmaktadır.

Yorumlar