KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Açıklandı


Stratejik Ürün Destek Programı

  PROGRAMIN AMACI
  • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

  DESTEK ORANLARI
  Destek Oranı
  (Geri Ödemesiz)
  Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
  (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
  %70
  %100*
  *(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)
  DESTEK ÜST LİMİTİ
  Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir.

  PROJE SÜRESİ
  Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

  Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 

  KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firmaları için Müşavirlik büromuz bilgilendirme, iş planı ve proje yazma hizmetleri için yardımcı olmaktadır.

  Yorumlar