Kayıtlar

Temmuz, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnovasyon eğitimine katıldık

Resim
Ankara Kalkınma Ajansı İnovasyon eğitimine katıldıkAnkara Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen seminerlerin ilki, 7 Temmuz 2012 tarihinde Ajans hizmet binasında gerçekleştirildi. Eğitime biz de katıldık. Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Lale ve Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı'nın elinden sertifika aldık.


Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen seminerlerin ilki, 7 Temmuz 2012 tarihinde Ajans hizmet binasında gerçekleştirildi. Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Lale tarafından verilen seminerde katılımcılara inovasyon uygulamaları anlatılırken inovatif yaklaşım konusunda farkındalık oluşturuldu. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Ajansın amaçlarından birinin de bölgenin insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmal…

2012 tarımsal makine hibe desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe, destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarına ilişkin tebliğ 03 Temmuz 2012′de Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.. Son Başvuru Süresi: 03.08.2012 Hazırlanacak projeler doğrultusunda makine-ekipman alımlarında %50 oranında hibe desteği verilecektır. Bu doğrultuda,  hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak sadece süt üretici birlikleri 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Hibe desteğinden tüm Türkiye’deki uygun şartları ve nitelikleri taşıyan tarım şirketleri ve çiftçiler faydalanabilecektir.
Hibe programı kapsamında aşağıdaki makine-ekipmanların alımı için başvurular alınacaktır: a) Anıza doğrudan ekim makinesi, b) Arıcılık makine ve ekipmanı, c) Balya Makinesi, ç) Balıkçı gemilerinde soğuk depo, d) Biçer bağlar, e) Canlı balık nakil tankı, f) Çeltik fide dikim makinesi, g) El traktö…