İnovasyon eğitimine katıldık

Ankara Kalkınma Ajansı İnovasyon eğitimine katıldık

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen seminerlerin ilki, 7 Temmuz 2012 tarihinde Ajans hizmet binasında gerçekleştirildi. Eğitime biz de katıldık. Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Lale ve Ajans Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı'nın elinden sertifika aldık.

Ankara Kalkınma Ajansı İnovasyon Semineri Temmuz 2012


Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen seminerlerin ilki, 7 Temmuz 2012 tarihinde Ajans hizmet binasında gerçekleştirildi.
Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Lale tarafından verilen seminerde katılımcılara inovasyon uygulamaları anlatılırken inovatif yaklaşım konusunda farkındalık oluşturuldu.
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Ajansın amaçlarından birinin de bölgenin insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek olduğunu vurguladı. Balcı şunları kaydetti: “Kalkınma Ajansı olarak eğitim çalışmalarına önem veriyoruz. Daha önce uygulamalı girişimcilik, dış ticaret ve proje hazırlama başlıklarında eğitim programları düzenledik. İnovasyon semineri de bu anlamda bölgeye katkı sağlayacak eğitim süreçlerinden biri. Bilindiği üzere bu eğitimleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz ve Ajans olarak amaçlarımızdan birisi de bölgenin insan kaynakları kalitesinin artmasıdır, bu anlamda eğitimler çalışma programımızın önemli başlıklarından biridir. Sonbahar aylarında bu eğitim programlarını tekrarlamayı planlıyoruz.”
Seminere, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra üniversitelerin öğretim üyelerinin de ilgi gösterdiği gözlendi. Seminer sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi. İnovasyon seminerinin ikincisi 14 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilecek.

Dr. Mustafa Lale: Kamu ve özel sektör bilinçlenmeli

Seminer sonunda  açıklamalarda bulunan Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Lale, “İnovasyonun Türk toplumunun gündemine yeni yeni girmeye başlayan bir kavram olduğunu ve gelişmiş ülkelerde inovasyonun yıllar öncesinde kullanılan ve takip edilen bir olduğu olduğunu” söyledi. Türkiye’de son birkaç yıldır inovasyon kavramının gündeme gelmeye başladığını belirten Lale, inovasyonu toplumun her kesimine anlatılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. İnovasyonun bilginin, ekonomik ve toplumsal katma değere dönüştürülmesi olduğunu belirten Lale, “Bugün çok yoğun bir bilgi akışının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Adeta bilgi çöplüğüne dönmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bu yoğun bilgi akışı içerisinde insanların başı dönüyor. Arama motorlarına bir anahtar kelime giriyorsunuz sizin karşınıza milyonlarca sayfalık bilgi çıkıyor. Bu yoğun bilgi ortamının içerisinde, bilgiyi faydalı bir hale dönüştürmek önemli olan. Bunu yapabiliyorsak başarabiliyoruz ve inovasyon yapabiliyoruz demektir” dedi.

İnovasyonun toplumun her kesimin de olmazsa olmaz bir oluğu olduğunu kaydeden Lale, eğitimden kamu kurumlarına varıncaya kadar herkesin inovasyon yapması gerektiğini ifade etti. İnovasyonu yaparken bir hizmetin daha iyi nasıl dönüştürülebileceği konusunda dönüşmeleri ve yenilikleri faydalı hale dönüştürüle bilecek çalışmalar olduğunu söyleyen Lale, “Kamu kurumlarından tutun özel sektöre varıncaya kadar herkes inovasyonu yapmak durumdadır. Bugün özel sektör 24 saat çalışarak topluma vatandaşa daha iyi hizmet verme gayretinde kamudan bir adım önde görülüyor. Dolayısıyla kamunun özel sektörle yarışır noktada inovasyonu daha iyi yapma gayretinde çalışmaları var. Olması da gerekiyor. Örneğin e-devlet kamunun inovasyona yaptığı verilebilecek örneklerden bir tanesidir. Adalet Bakanlığı’nın UYAP projesi gibi örnekler var. Bunlar toplumun daha iyi noktaya taşınması ve hizmetin topluma daha iyi ulaştırılması alanında yapılan çalışmalar” diye konuştu.

İnovasyonu Ankara Kalkınma Ajansı olarak kamuya ve özel sektöre kazandırmak için çalışmalar yapmak istediklerini belirten Lale, kalkınma ajanslarının görevlerinden bir tanesini de bu olduğunu belirterek, “Ankara Kalkınma Ajansı da bu anlamda yerelde kalkınma ve rekabeti hem özel sektör hem de kamu alanında nasıl daha iyi yapabilirizi araştırma ve uygulamaya koyma gayretindedir. Bugün burada inovasyon ile ilgili yaptığımız seminerin ana gayesi budur. Kamu ve özel sektörü bu noktada bilinçlendirerek topluma faydalı bir hale getirebilir noktasına taşımaktı” dedi.


Yorumlar