Yabancı İşçi İzinleriSuriye Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzinleri Kolaylaştırıldı


Suriye Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzinleri Kolaylaştırıldı
Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Emniyet makamlarınca ikamet izni verilmiş bulunan Suriye uyruklu yabancılara ikamet izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmesi uygun bulunmuştur. Bu itibarla Emniyet makamlarından alınmış en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek isteyen işverenlerimizin belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapmaları halinde talepler Bakanlıkca değerlendirmeye alınacaktır.

Müşavirliğimiz yabancı işçi izinleri ile ilgili başvuru süreçlerini takipte firmalarımızın hizmetindedir. Lütfen arayınız.

Yorumlar