Fuar Destekleri İçin Püf Noktaları

Fuar Destekleri İçin Püf Noktaları

FUAR DESTEKLERİ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

SÜRELER:

-Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde dosyanızın Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
- Hakedişinizin ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için dosyanızda gerekli tüm belgeleri gönderilmesi önemlidir. Eksiklik tespit edilip yazıyla bildirim yapıldığında, bir aylık süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

ULAŞIM DESTEĞİ:

 Ulaşım desteği talep edilmiyorsa başvuru yazısında mutlaka belirtilmelidir.

ÖDEME ESASLARI:

- Ödemeler bankacılık sistemi çerçevesinde, hesaplararası transfer şeklinde, (EFT veya havale), başvuru süresi içerisinde tamamlanacak şekilde yapılmalıdır. Ancak, ilgili hesaba elden yapılan ödemeler kabul edilmez.
-Kredi kartı ile yapılan ödemelerde katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartı ya da bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları kullanılmalıdır. Harcama yapmaya yetkili kişiler, şirket ortakları, katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar veya noter kanalıyla harcama yapma yetkisinin verildiği şirket çalışanı kabul edilir. (İmza sirküleri veya vekaletname ile harcama yetkisi verilmeyen SGK’lı çalışanların yaptığı ödemeler kabul edilmez.)
- Katılımcılar ödemelerini çekle yapabilirler. Ancak, katılımcı tarafından keşide edilen çeklerin ciro edilmemesi gerekir. Cirolu çeklerle yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

TEMSİLCİ:
Katılımcı, Türkiye’deki merkezi veya yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli veya ortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki şirket personelini temsilci olarak fuarda görevlendirebilir.
Katılımcı fuarın ilk günü standını açmak zorundadır. Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.
STAND M2 ŞARTI:
Katılımcıların asgari 9 m2 stand alanı kiralamaları kaydıyla destek talebi değerlendirilir.
STANDDA MARKA VE LOGO KULLANIMI:
Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamacısı olduğu şirketin ticaret unvanı veya tescilli markasına yer vermek zorundadır. Katılımcı ayrıca, ticaret unvanı veya tescilli marka ile birlikte kullanılmak şartıyla, kendisinin, aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketin veya pazarlamasını yaptığı şirketin logosuna da yer verebilir.
Ancak, katılımcı stand alanında kullanılan marka ve logoların tescil belgesinde ki yazım ve şekillerle bire bir uyumlu olması gerekir. Katılımcı marka ve logoyu tescil ettirdiği yazı karekterlerinden  farklı yazı karakterleri veya o marka ile tescili yapılmamış bazı ilave şekillerle birlikte kullanamaz.

Yorumlar