TÜBİTAK 1512 Programı 2014 Yılı Çağrısı 2. Aşama


TÜBİTAK 1512 Programı 2014 Yılı Çağrısı 2. Aşama Değerlendirme Sonuçları Belli Oldu
1512 kodlu TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı'nın 2014 Yılı Çağrısının ikinci aşamada desteklenmeye hak kazananları belli oldu. Değerlendirilen 335 iş planından 124'ü (%37) sermaye şirketi kurarak 100.000 TL'ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği almaya hak kazandı.
Kazanan iş planlarının teknoloji alan dağılımına bakıldığında %37'sinin bilişim, %19'unun biyoteknoloji, tarım, çevre ve gıda, %15'inin elektrik-elektronik,  %16'sının makina – imalat,  %7'sinin malzeme, metalurji ve kimya, % 6'sının ulaştırma, savunma, enerji ve tekstil alanlarından olduğu görüldü.
Kazanan iş planlarının yoğunlukta olduğu şehirler sırasıyla; İstanbul (44), Ankara (35) ve İzmir (10).
Kazanan girişimcilerin,
  • % 19'u lisans mezunu, % 25'i yüksek lisans öğrencisi, % 13'ü yüksek lisans mezunu, % 19'u doktora öğrencisi, % 24'ü doktora dereceli
  • %7'si 20-24, %66'si 25-34, %23'ü 35-44, %4'ü ise 45-55 yaş aralığında
  • % 81'i erkek ve % 19'u kadın
1512 Programının 2014 yılı çağrısı 2. Aşama panellerine girişimcilerin katılarak iş planlarını anlatmaları ve panelistlerin sorularını yanıtlamaları hususunda olanak sağlandı. Katılımın zorunlu tutulmadığı panellere kazanan girişimcilerin % 78'i katıldı.
TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı iş planı uygun bulunanların listesine ulaşmak için tıklayınız.
Kurulacak sermaye şirketlerinin 2015 yılı Ocak ayında faaliyete geçmesi ve en fazla 12 ay sürecek proje faaliyetleri ile iş fikirlerinin teknolojik doğrulamasını gerçekleştirmesi beklenmekte. TÜBİTAK bu aşamada her bir şirkete sağlayacağı iş rehberi desteği ile girişimciye finansal, idari ve teknik konularda da destek olmaya devam edecek.

Mali müşavirlik büromuz şirket kuruluş, teşvik ve hibelerin uygulama ve nihayetinde Mali rapor hazırlama aşamalarında girişimcilerimizin yanındandır.

Saygılarımla,


Ahmet GÜLŞEN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirhttp://www.ahmetgulsen.com
( 312) 312 12 86     (542) 641 46 99
Rüzgarlı Cad. 7/14   Ulus    ANKARA

Yorumlar